TÉMA: economy

Obehové hospodárstvo má potenciál, nie však bez rizík

To, čo podporovatelia nového udržateľného hospodárstva považujú za príležitosť, je pre iné skupiny hrozbou, upozorňuje Európska environmentálna agentúra.

Europoslanci chcú späť obehové hospodárstvo

Väčšina parlamentných skupín požaduje urýchlené zahrnutie vypustených návrhov, ktoré sa týkajú sprísnení pravidiel odpadového hospodárstva, do pracovného programu Komisie na rok 2015.

Obchod medzi krajinami Juhu v oblasti obnoviteľnej energie

Obchod medzi krajinami globálneho Juhu je v súčasnosti najdynamickejším segmentom medzinárodného obchodného systému, v raste za sebou necháva aj celosvetový obchod. Obchod s environmentálnym tovarom a službami je dôležitou súčasťou tohto rastu, predstavuje pre rozvojové krajiny príležitosť k zvýšeniu obchodného obratu a úspešnému prechodu k ekologickejšiemu hospodárstvu.
Potravinárstvo 07-07-2014

S vyššími cieľmi v oblasti recyklácie za udržateľným rastom

Splnenie nových cieľov týkajúcich sa odpadu by v porovnaní so súčasným stavom pomohlo vytvoriť nové pracovné miesta, zvýšilo by konkurencieschopnosť EÚ a znížilo dopyt po nákladných a ubúdajúcich zdrojoch.
Obehová ekonomika 09-06-2014

Zmeniť odpad na zdroj

Začiatkom júla predstaví Komisia nový rámec cieľov v oblasti hospodárstva využívajúceho odpad (circular economy). Vyvážanie odpadov na skládky by tak de facto malo ustávať.