TÉMA: edit

Podnikanie 06-03-2012

Neefektívna legislatíva za veľa nestojí

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre rovnosť v odmeňovaní mužov a žien Edit Bauer v rozhovore pre EurActiv zdôraznila potrebu posilniť účinné uplatňovanie existujúcej legislatívy, s dôrazom na sankcie. Vyjadrila sa tiež k otázke zavedenia kvót pre ženy vo vedení firiem.
Európa 2020 06-04-2011

Inšpirácie je v EÚ veľa, nie všetko ale vyrieši európska legislatíva

Ak je v hodinovej mzde medzi mužom a ženou 17-percentný rozdiel, 8-9 percent je určite zapríčinených diskrimináciou, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer.
Slovensko v EP 29-03-2011

Online chat s europoslankyňou Edit Bauer

Ďalší zo série online chatov s poslancami EP v rámci projektu EU4YOU.sk sa bude konať v piatok 1. apríla. Diskutovať bude poslankyňa Edit Bauer (SMK, EĽS).
Slovensko v EP 17-06-2010

EP obmedzil vodičom živnostníkom pracovný čas

Parlament odmietol vyňať živnostníkov z pôsobnosti smernice o obmedzení pracovného času dopravcov ako to navrhovala spravodajkyňa slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK) a podporovali európski ľudovci, liberáli a konzervatívci.
Podnikanie 29-04-2010

Pracovný čas prepravcov oživil ducha „poľského inštalatéra“

Potrebujú vodiči, ktorí pracujú na živnosť ochranu pred sebou samými v podobe regulovania ich pracovného času mimo šoférovania? Výbor EP si myslí, že áno, slovenská spravodajkyňa Edit Bauer nesúhlasí.
Sociálna politika 22-12-2009

Eurofórum diskutovalo o sociálnych výzvach v EÚ

Najväčšou výzvou je bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí, myslí si poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer. Spolu s kvestorom EP Jiřím Maštálkom sa zúčastnili Eurofóra na tému: Máme odpovede na výzvy EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky?
Slovensko v EP 24-11-2008

Edit Bauer: Európa nemôže v slovensko-maďarských sporoch konať

"Bez právneho základu sa v Európe nepohne nič", tvrdí europoslankyňa. O stave slovensko-maďarských vzťahov a európskej odpovedi sa s Edit Bauer (EPP-ED, SMK) rozprával maďarský portál EurActiv.hu.
Sociálna politika 20-11-2008

E. Bauer: Klasifikácia profesií preferuje mužské danosti pred ženskými

Rozdiely v platoch medzi pohlaviami sú výsledkom mnohých faktorov, sektorálnej, horizontálnej i vertikálnej segregácie, podmienok a možností zosúlaďovania pracovného a rodinného života, hovorí autorka parlamentnej správy, europoslankyňa Edit Bauer (EPP-ED).
Sociálna politika 04-09-2008

Komisia rozbalila sociálny balíček

Reakcie na novú sociálnu agendu sa v EP líšia. Niektorí návrhy podporujú, mnohí im však vyčítajú, že nezašili dosť ďaleko. Šéf eurosocialistov Martin Schulz využil príležitosť na odštartovanie volebnej kampane vymedzením sa voči pravici, ktorá podľa neho „vedie Európu zlým smerom“.
Sociálna politika 21-05-2008

Parlament žiada širšiu ochranu proti diskriminácii

EÚ chce viac ochrany pred diskrimináciou v prístupe k službám. Názory na to, aké formy diskriminácie by mala nová legislatíva postihovať, sa v Parlamente líšia.

E. Bauer: Obchodovanie s ľudmi predstavuje novodobé otroctvo

V Bratislave sa konala 31. 3 a 1. 4 medzinárodná konferecia pod názvom "Obchodovanie s ľudmi. Výzvy v strednej Európe". EurActiv.sk sa pri tej príležitosti zhováral s jednou z účastníčok, slovenskou europoslakyňou Edit Bauer, ktorá bola v minulosti spravodajkyňou Parlamentu k Správe o boji proti obchodu s ľudmi.
Slovensko v EP 19-09-2007

Obchodovanie s deťmi v juhovýchodnej Európe

Pod patronátom europoslankyne Edit Bauer (EĽS-ED) sa na pôde Európskeho parlamentu konala konferencia o obchodovaní s deťmi v juhovýchodnej Európe. Prezentovali sa na nej závery z výskumu "odolnosti", či naopak exponovania detí voči tomuto fenoménu.
Rovnosť šancí 12-09-2007

Edit Bauer nominovaná na prestížne ocenenie MEP Awards 2007

Aktivity slovenskej europoslankyne Edit Bauer boli ohodnotené v podobe nominácie na ocenenie MEP Awards 2007 magazínu The Parliamnet za mimoriadnu prácu v oblasti spravodlivosti a ľudských práv.