TÉMA: EDPS

Úrad na ochranu osobných údajov sa pustil do Komisie kvôli databáze Eurodac

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov napadol návrh Komisie, podľa ktorého by mali mať k Eurodac - databáze odtlačkov prstov azylantov, prístup aj Europol a národné orgány činné v trestnom konaní. Úrad tvrdí, že Komisia nemá na takýto návrh dôvod.

Dôjde k vášnivej debate o uchovávaní údajov

Pravidlá EÚ pre uchovávanie údajov, vynútené bojom s terorizmom, sú vo viacerých členských krajinách problémové. V interview pre nemecký EurActiv Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Peter Hustinx uviedol, že súčasná podoba smernice nie je potrebná a stále ju považuje za príliš invazívnu.
Vzdelávanie 02-05-2008

Európsky výskum a ochrana údajov

Ochrana osobných a iných údajov sa stáva aktuálnou témou aj v súvislosti s rozvojom informačných a komunikačných technológií. Európsky IT výskum by ju preto mal brať do úvahy, tvrdí európsky supervízor.