TÉMA: EEA

Klíma 16-11-2021

Pre zlé ovzdušie umiera ročne 300-tisíc Európanov. Štáty tým prichádzajú o miliardy eur

Aj keď sa kvalita ovzdušia v Európe zlepšuje, v roku 2019 pre vysoké koncentrácie tuhých častíc zomreli státisíce Európanov. Počet mŕtvych na Slovensku sa odhaduje na jeden a pol až päťtisíc ročne. 
Budovy 19-08-2021

Deti sa učia v prehriatych triedach. Komisia chce problém riešiť, vláda ho nevidí

Slovensko chce investovať v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur do renovácií škôl. Aj keď Komisia požaduje, aby boli peniaze vynaložené iba na klimaticky odolné projekty, pre vládu nie je kvalitné vnútorné prostredie škôl zatiaľ prioritou. 
Obehová ekonomika 05-02-2021

S plastami je čoraz väčší problém. Riešenia existujú, nie sú však bez rizík

Súčasné tempo výroby a spotreby plastov je neudržateľné. Okrem množstva odpadu plasty prinášajú aj zvyšovanie emisií. Alternatívy existujú. Aj pri nich sa však musíme pripraviť na negatíva, uvádza analýza Európskej environmentálnej agentúry.
Obehová ekonomika 25-09-2020

Bez ďalších opatrení nebude možné znížiť znečistenie v Stredozemnom mori

Stredomorské krajiny musia prijať prísnejšie opatrenia s cieľom znížiť znečistenie v oblasti. Tie súčasné stačia iba na zakonzervovanie súčansého stavu, vyplýva z najnovšej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA).
Ekonomika 28-10-2019

Kvalitu ovzdušia na Slovensku má zlepšiť výmena kotlov aj legislatívne zmeny

Kým ministerstvo pripomína, že kvalita ovzdušia sa zlepšuje, odborník nerozumie, prečo sa do nej neinvestuje viac.
Ovzdušie 16-10-2019

Európska agentúra varuje pred kvalitou ovzdušia na Slovensku

Polovica Európanov v mestách je vystavená nadmerne znečistenému vzduchu. Slovensko patrí medzi tri štáty Európskej únie, ktoré nedosiahli cieľ zníženia koncentrácie tuhých častíc PM2,5.
Daňová politika 18-07-2014

EEA: Presuňte dane z práce do životného prostredia

Európska environmentálna agentúra vyzýva zodpovedných ministrov k fiškálnej reforme. Navrhuje napríklad prenesenie dane z práce na aktivity, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Ako sa v EÚ chráni ticho?

Dlhodobé vystavenie hluku z dopravy či priemyslu môže negatívne ovplyvniť ľudské zdravie i životné prostredie. Na základe európskej legislatívy volia národné i miestne orgány rôzne prístupy k ochrane tichých oblastí.

Ozón bol minulé leto opäť na nebezpečných úrovniach

Koncentrácie prízemného ozónu, ktorý môže viesť k respiračným a kardiovaskulárnym problémom, aj v lete 2013 prekročili legálne limity v každom členskom štáte. Najviac ohrozené z tohto hľadiska zostáva sever Talianska.

Netopiere sa vracajú do európskeho prostredia

Zatiaľ čo sa v Európe nebezpečne znižujú populácie včiel či motýľov ich počet sa od roku 1993 zvýšil o viac ako 40 %. Netopiere význame prispievajú k regulácii škodlivého hmyzu a sú indikátorom kvality prostredia.
Poľnohospodárstvo 22-11-2013

Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu

Uspokojenie potrieb v oblasti potravín, vody, energie a tiež bývania znamená veľký tlak na životné prostredie, čo ovplyvňuje zdravie a životné podmienky. Slovensko zaznamenalo veľký nárast v používaní priemyselných hnojív, ktoré sa dostávajú do prostredia. Rozširuje sa tiež problém energetickej chudoby.

Slovensko je medzi krajinami EÚ s najviac znečisteným ovzduším

Viac ako 90 % Európanov žije v mestách, kde sú vystavení nebezpečným úrovniam látok v ovzduší, ktoré sú škodlivé pre ich zdravie. Najväčšie znečistenie sa zaznamenalo v Bulharsku, Slovensko sa v niektorých kategóriách umiestnilo na posledných miestach.

Pokrok Únie v klimaticko-energetických cieľoch je obmedzený

Ktorá krajina smeruje k naplneniu všetkých cieľov 20-20-20? Žiadna. Aspoň to naznačujú projekcie európskej enviroagentúry. Väčšina krajín má problém s energetickou účinnosťou, dostatočný pokrok sa zaznamenal len v štyroch krajinách.
Voda 01-10-2013

Cena vody má odrážať všetky náklady, upozornila enviroagentúra

Paušálne platby, ktoré neodzrkadľujú reálne množstvo spotrebovanej vody, odrádzajú odberateľov od šetrenia týmto cenným zdrojom. Európska environmentálna agentúra vyzvala vlády, aby zabránili jej plytvaniu úpravou cien.

Schopnosť európskych lesov absorbovať CO2 sa blíži k limitu

Schopnosť starnúcich európskych lesov zachytávať oxid uhličitý bude onedlho na hrane. Jedna z hlavných zbraní kontinentu voči globálnemu otepľovaniu je podľa odborníkov v ohrození.

Prostredie v Európe je zdravšie, ale sú tu nové riziká

Európania žijú dlhšie a zdravšie životy, za čo môžu ďakovať aj úspešným environmentálnym politikám zvyšujúcim kvalitu ovzdušia, vody a potravín. EEA ale vo svojej novej správe upozorňuje aj na nové riziká súvisiace s chemikáliami, hlukom či nanotechnológiami.
Voda 21-05-2013

Najlepšiu vodu na kúpanie nájdete na Cypre a v Luxembursku

Až 94 % prírodných kúpalísk v Európe spĺňa minimálne štandardy kvality. Najväčšie množstvo oblastí, ktoré počas minuloročných meraní nesplnili štandardy, sa zaznamenali v Belgicku, Holandsku a Británii.
Obehová ekonomika 19-03-2013

Slováci produkujú stále viac komunálneho odpadu

Európska environmentálna agentúra zaznamenala v období 2001-2010 najrýchlejší nárast produkcie komunálneho odpadu na Slovensku. Rovnako ako iné krajiny riskujeme nesplnenie záväzných cieľov pre recykláciu.
Doprava 28-02-2013

Čistejšiu dopravu odborníci podporujú číslami, komisár spevom

Európska environmentálna agentúra zanalyzovala externé náklady znečistenia ovzdušia kamiónmi, ktoré môžu jednotlivé členské štáty pripočítať k už vyberanému mýtu. Enviro-komisár sa zase rozhodol čistejšiu dopravu spropagovať spevom.

Invázne druhy spôsobujú v Európe škody za 12 miliárd eur ročne

Živočíchy a rastliny prinesené do Európy z iných častí sveta sú pre zdravie, životné prostredie i hospodárstvo väčšou hrozbou než sa predpokladalo. Vyplýva to z nových štúdií vydaných Európskou environmentálnou agentúrou.

WHO odporúča Únii sprísniť legislatívu o ovzduší

EÚ plánuje tento rok viacero úprav legislatívy o kvalite ovzdušia. Odporúča to aj Svetová zdravotná organizácia, ktorá potvrdila nové vplyvy jeho znečistenia na ľudské zdravie. Hraničné limity pre viaceré častice sú v EÚ oveľa miernejšie ako stanovuje WHO.
Vzdelávanie 23-01-2013

EEA žiada viac opatrnosti pri nových technológiách

Napriek tomu, že niektoré inovácie môžu mať niekedy veľmi škodlivé vplyvy, v mnohých prípadoch sa včasné varovné náznaky potláčajú alebo ignorujú. Európska environmentálna agentúra poukazuje na prípady, kedy signály prešli bez povšimnutia a viedli k úmrtiam, chorobám a environmentálnej deštrukcii.
Vzdelávanie 23-01-2013

EEA žiada viac opatrnosti pri nových technológiách

Napriek tomu, že niektoré inovácie môžu mať niekedy veľmi škodlivé vplyvy, v mnohých prípadoch sa včasné varovné náznaky potláčajú alebo ignorujú. Európska environmentálna agentúra poukazuje na prípady, kedy signály prešli bez povšimnutia a viedli k úmrtiam, chorobám a environmentálnej deštrukcii.
Voda 16-11-2012

Komisia predstavila koncepciu záchrany európskych vôd

Európska komisia predstavila plán na záchranu európskych vodných zdrojov s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a ekosystémov. Dôraz kladie na presadzovanie už existujúcich a platných predpisov.