TÉMA: eeag

Štátna pomoc: Nové pravidlá o skupinových výnimkách vraj prinesú zmätok

Revízia nariadenia o skupinových výnimkách by mala objasniť v akých prípadoch členské štáty nemusia notifikovať Komisiu o poskytnutí pomoci podnikom. Odborníci ale upozorňujú, že spôsobia „obrovský zmätok“, najmä pokiaľ ide o vplyv na pravidlá pomoci EÚ v energetike.

Komisia schválila nový režim štátnej pomoci v energetike

Štátne dotácie pre obnoviteľné zdroje sa budú naprieč EÚ postupne odstraňovať. Mnoho priemyselných sektorov nebude musieť plne prispievať na ich podporu. Štáty budú môcť dotovať projekty cezhraničnej infraštruktúry aj kapacitné mechanizmy výroby elektriny.

Nové pravidlá o štátnej pomoci zvýhodnia množstvo podnikov

Veľké priemyselné podniky by mohli na nových pravidlách EÚ o štátnej pomoci v energetike značne ušetriť, a to vďaka rozsiahlym výnimkám z podpory obnoviteľnej energie.