TÉMA: eed

EÚ rozbieha nadáciu na politické angažovanie sa v susedstve

European Endowment for Democracy bude šéfovať poľský diplomat. Do jej mandátu budú spadať podpora politických strán aj neregistrovaných mimovládok.

EÚ rozbieha nadáciu na politické angažovanie sa v susedstve

European Endowment for Democracy bude šéfovať poľský diplomat. Do jej mandátu budú spadať podpora politických strán aj neregistrovaných mimovládok.

Ministri potvrdili smernicu o energetickej účinnosti

Rada EÚ schválila konečnú podobu smernice o energetickej účinnosti. Jej účinky závisieť od implementácie členskými krajinami, ktorá bude podľa komisára pre energetiku zásadnou fázou celého procesu.