TÉMA: een

06-06-2014

SMART Point – bezplatná pomoc pre startupy

Mentoring, konzulácie, sieťovanie a školenia – to všetko ponúkajú mladým začínajúcim podnikateľom SMART Pointy v siedmich európskych regiónoch.
02-06-2014

Slovákom chýba podnikateľská odvaha

Až 50% mladých Slovákov je presvedčených, že má schopnosti na to, aby sa stali podnikateľmi, avšak len 16 % to plánuje aj naozaj skúsiť.
Veda a inovácie 02-06-2014

Sám sebe pánom s pomocou EÚ

Takmer každý druhý človek by sa chcel stať v práci svojim vlastným pánom. Láka ich vidina osobnej nezávislosti, lepšieho príjmu a sloboda výberu pri mieste a času na prácu. EÚ poskytuje začínajúcim podnikateľom finančnú pomoc a nástroje, ktoré im pomáhajú rozbehnúť sa.

Štátna pomoc: Nové pravidlá o skupinových výnimkách vraj prinesú zmätok

Revízia nariadenia o skupinových výnimkách by mala objasniť v akých prípadoch členské štáty nemusia notifikovať Komisiu o poskytnutí pomoci podnikom. Odborníci ale upozorňujú, že spôsobia „obrovský zmätok“, najmä pokiaľ ide o vplyv na pravidlá pomoci EÚ v energetike.
Veda a inovácie 30-04-2014

Slovenské start-upy si prerozdelia 50 miliónov z iniciatívy JEREMIE

Európsky investičný fond (EIF) podporí prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu malé a stredné podniky (MSP), ako aj start-upy s vysokým potenciálom.
Sociálna politika 29-04-2014

Podpora v nezamestnanosti by mohla mať spoločné pravidlá aj výšku

V kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu znovu ožila aj myšlienka spoločnej celoeurópskej dávky v nezamestnanosti. Odborníci tvrdia, že toto opatrenie by mohlo znížiť dopady hospodárskej krízy a posilniť sociálne politiky únie.
Doprava 28-04-2014

Aká je bilancia fondov EÚ za 10 rokov členstva?

V období 2004 – 2013 sa u nás vďaka eurofondom postavilo a obnovilo takmer 1600 km kanalizačnej infraštruktúry, vybudovalo 99 projektov protipovodňovej ochrany a vyše 100 km diaľnic. Z ďalších programov sa financovala študentská mobilita či Európske hlavné mesto kultúry.
Veda a inovácie 24-04-2014

Nemecko medzi najinovatívnejšími krajinami Európy

Nemecko je jednou z najinovatívnejších krajín v Európe, tvrdí nemecký Inštitút pre inovácie a technológie. Otázkou je, či bude schopné udržať si túto pozíciu aj naďalej.
Ekonomika 17-04-2014

Špekulácie s potravinami by sa mali obmedziť

Europoslanci podporili obmedzenie vysokofrekvenčného obchodovania a špekulácií s potravinami. Opatrenia sú súčasťou reformy pravidiel o trhoch s finančnými nástrojmi známych aj ako MiFID.
Doprava 16-04-2014

Vláda schválila prvé operačné programy

Vláda odsúhlasila programy, prostredníctvom ktorých sa budú v nasledujúcich rokoch čerpať fondy na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti a na ochranu životného prostredia. Spolu pôjde o viac než 7 miliárd eur.
Podnikanie 15-04-2014

Nemecký priemysel: Nastal čas na investovanie v Grécku

Po úspešnom návrate Grécka na dlhopisové trhy nastal vhodný čas na investovanie v tejto krajine, uviedla Federácia nemeckého priemyslu pre EurActiv.gr.
Podnikanie 10-04-2014

Brusel si posvieti na šedú ekonomiku

Komisia navrhla vytvorenie celoeurópskej platformy boja proti nelegálnej práci. Tá má členské štáty priviesť k lepšej spolupráci a k výmene skúseností.
Podnikanie 09-04-2014

Záruka pre mladých neznamená automaticky kvalitné zamestnanie

Hoci sa zamestnanosť mladých ľudí stala v EÚ najvyššou prioritou, na kvalitu ponúkanej práce nik nehľadí, tvrdí Európske fórum mládeže. Heslo „akákoľvek práca je dobrá práca“ sa stáva štandardom.

Nové pravidlá o štátnej pomoci zvýhodnia množstvo podnikov

Veľké priemyselné podniky by mohli na nových pravidlách EÚ o štátnej pomoci v energetike značne ušetriť, a to vďaka rozsiahlym výnimkám z podpory obnoviteľnej energie.
Regionálny rozvoj 01-04-2014

Komisia ocenila najlepšie regionálne projekty

V Bruseli ocenili regióny, ktoré realizovali projekty zo fondov EÚ inovačným a dynamické spôsobom. Ide o modernizáciu elektrických trolejbusov, rozvoj kreatívneho nábytkárstva, biorafináciu a program výučby šéfkuchárov pre znevýhodnených mladých ľudí inšpirovaný Jamiem Oliverom.
Veda a inovácie 31-03-2014

Britské videohry majú zelenú pri daňových úľavách

Brusel dal zelenú britským daňovým úľavám pre tvorcov videohier. Takáto podpora je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, konštatovala Komisia.
Veda a inovácie 31-03-2014

Slovensko pracuje na systémovej podpore kreatívneho priemyslu

Štát plánuje nadrezortnú pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať Stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Jej východiská sú momentálne v pripomienkovom konaní.
Veda a inovácie 21-03-2014

EÚ podporí vývoj videohier

Výzva v rámci programu Tvorivá Európa má uzávierku 28. marca.
Veda a inovácie 20-03-2014

Reštrukturalizácia namiesto likvidácie: druhá šanca pre podnikateľov

Platobnej neschopnosti čelí každý rok v EÚ asi 200 tisíc podnikov, v dôsledku čoho príde o prácu asi 1,7 milióna ľudí. Európska komisia preto odporučila nový prístup s cieľom zachrániť podniky a dať poctivým podnikateľom druhú šancu.
Daňová politika 10-03-2014

Menej administratívy pre operátorov v EÚ

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorý predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania, má znížiť administratívnu záťaž operátorov v EÚ.
Veda a inovácie 05-03-2014

Únia je inovatívnejšia, rozdiely medzi regiónmi pretrvávajú

Európa je inovatívnejšia a znižuje náskok Spojených štátov a Japonska v inováciách. Rozdiely vo výkonnosti medzi členskými krajinami EÚ však naďalej zostávajú vysoké. Lídrami sú Švédi a Dáni.
Daňová politika 28-02-2014

Európsky parlament schválil jednotné daňové priznanie k DPH

Jednotné daňové priznanie k DPH, ktoré navrhla Európska komisia, má zjednodušiť život firmám a lepšiť daňovú disciplínu. Európsky parlament toto opatrenie podporil.
Podnikanie 25-02-2014

EÚ presúva dôraz na priemyselnú politiku

V čase zotavovania z ekonomickej krízy menia viacerí politici z EÚ názor na vedúcu pozíciu Únie v boji proti klimatickým zmenám. Debata o trojici politík v oblasti priemyslu, klímy a energetiky sa čoraz viac zamotáva.
Veda a inovácie 13-02-2014

Vláda schválila Partnerskú dohodu

Vláda potvrdila návrh Partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou úniou na programové obdobie 2014 až 2020. Do Bruselu ju na schválenie zašle v priebehu nasledujúcich dní.