TÉMA: efekt

Veda a inovácie 28-01-2015

Univerzity varujú, že investičný plán zhorší financovanie vedy

Junckerov investičný balíček bude časť prostriedkov na vytvorenie pákového efektu čerpať aj z programu Horizont 2020. Proti tomu sa postavili vedecké organizácie najmä na Britských ostrovoch.

EÚ rozmýšla, ako si podelí emisné bremeno

V pondelok (2.3.) sa zídu ministri životného prostredia EÚ, aby vyladili spoločnú pozíciu EÚ pred nadchádzajúcimi kolami svetových klimatických rokovaní. Názory, akým spôsobom by mali k problematike pristúpiť bohaté krajiny, sa rôznia. Postoje členských krajín EÚ sa líšia napríklad i v tom, akým spôsobom sa má pri výpočte podielu bremena zohľadňovať výška HDP a veľkosť populácie.
Ekonomika 05-11-2008

Priame zahraničné investície a efekty spillovers

Mnohé vlády dnes nasledujú odporúčania medzinárodných rozvojových agentúr a podnikajú kroky na stimulovanie priamych zahraničných investícií poskytujúc výrazné verejné subvencie na ich prilákanie. Ako odôvodnenie takéhoto konania sa často uvádza, že nadnárodné korporácie prinášajú so sebou do hostiteľskej krajiny vyspelejšiu technológiu, ktorá sa prenesie na domáce podniky, zvýši súhrnnú produktivitu faktorov v ekonomike a prispeje tak k rastu celkovej ekonomickej výkonnosti danej krajiny.
Podnikanie 16-10-2008

Dva scenáre pre klimatické ciele: kompromis alebo nič

Dohodu o legislatíve, ktorá záväzne stanoví klimatické ciele EÚ, by mali členské krajiny dosiahnuť pred januárom 2009. S cieľom získať podporu váhavých členov možno očakávať, že pravidlá nebudú tak striktné, ako sa o nich v začiatkoch diskutovalo. Rozhodnutie lídrov EÚ prichádza aj napriek zhoršujúcemu sa stavu svetovej ekonomiky.
Podnikanie 06-10-2008

Brusel sa pripravuje na „super utorok“

Zajtra (7.10.) bude Výbor EP pre životné prostredie hlasovať o legislatíve, ktorá by mala EÚ právne zaviazať znížiť emisie CO2 o 20% do roku 2020. Hlasovanie prichádza v čase hospodárskeho útlmu, kedy viaceré členské krajiny začínajú hovoriť o potrebe nenáhliť sa pri prijímaní záväzkov takéhoto charakteru.
Slovensko v EP 12-09-2008

Klimatická politika EÚ zabúda na lesy

Hoci je zachovanie tropických dažďových pralesov a ďalších zalesnených plôch pre boj s klimatickým zmenami kľúčové, európske klimatické politiky tento súbor otázok opomínajú, resp. naň neodpovedajú v dostatočnej miere. S vytváraním skleníkového efektu nespája odlesňovanie ani európska verejnosť.

Firmy kritizujú zelené plány Komisie

Návrh Komisie zacielený na sprísnenie legislatívy o emisiách produkovaných priemyselnými komplexmi naráža na odpor zo strany európskych firiem. Tie namietajú, že prísnejšie pravidlá povedú k uzatvoreniu mnohých priemyselných prevádzok, predovšetkým elektrární.
Ekonomika 23-10-2007

Globálne otepľovanie: oceán možno čoskoro doslúži

Absorpčná kapacita severnej časti Atlantického oceánu pohlcovať skleníkové plyny sa za posledných 10 rokov znížila o polovicu.
Jadrová energia 24-09-2007

Jadrová energia stále v kurze

Komisia 21. septembra 2007 ohlásila vytvorenie novej vedeckej platformy pre štúdium „udržateľnej“ jadrovej energetiky. Toto rozhodnutie možno chápať aj v súvislosti s rastúcou závislosťou na dovoze energií a usilovaním o naplnenie klimatických cieľov, ktoré si Únia stanovila pred pár mesiacmi.
Ekonomika 11-06-2007

Doprava má prispieť k znižovaniu emisií

Sektor dopravy, ktorý je značným prispievateľom k stále sa zvyšujúcej miere produkcie skleníkových plynov, už čoskoro pocíti prvé regulácie EÚ v tomto smere. 8. júna 2007 sa na tom zhodli ministri dopravy na zasadnutí Rady.
Ekonomika 11-05-2007

„Najšpinavšie elektrárne“ v Nemecku a vo Veľkej Británii

WWF zverejnil svoju správu „Dirty Thirty“ za rok 2007, ktorej súčasťou je rebríček 30 najhorších európskych elektrární v meradle znečistenia ovzdušia. Týchto 30 elektrární produkuje spolu približne 10% celkových emisií CO2 v EÚ. Nemecko a Veľká Británia majú na zozname každý po 10 elektrární, pri čom všetky sú poháňané spaľovaním uhlia.
Ekonomika 26-04-2007

Europoslanci prispievajú ku globálnemu otepľovaniu

Zelení europoslanci podporení britskými konzervatívcami odštartovali debatu o dôsledkoch cestovania poslancov medzi Štrasburgom a Bruselom, kde sa konajú ich plenárne zasadnutia. Poslanci sa rovnako vyjadrili za zriadenie špeciálneho parlamentného výboru pre klimatické zmeny.
Ekonomika 12-04-2007

Kvalitnými cestami za zdravé životné prostredie

Odstraňovanie úzkych ciest a budovanie väčších a lepších komunikácií znamená okrem iného aj menšiu záťaž pre životné prostredie. Konštatuje sa to v správe vydanej Cestnou federáciou EÚ. Štúdia je odpoveďou na kritiku zelených, podľa ktorých sú investície do cestnej infraštruktúry v rozpore s cieľmi udržateľného rozvoja.
Ekonomika 19-02-2007

CO2 namiesto do atmosféry pod zem

Komisia otvára verejnú internetovú diskusiu o možných rizikách, čiastočne aj ekologických, novej technológie umožňujúcej zber emisií CO2 z elektrární a ich následné skladovanie pod zemským povrchom.