TÉMA: efficiency

Prieskum: Obyvatelia krajín V4 podporujú klimatické ciele 2030

V krajinách Vyšehradskej štvorky je výrazná verejná podpora záväzných cieľov pre rok 2030 prekvapením. Vo všeobecnosti sú vnímané ako neschopné aktívne prijímať požadované opatrenia v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.
Energetika 17-06-2014

Nemecko: Ciele pre energetickú účinnosť by mali byť záväzné

Sigmar Gabriel, nemecký minister hospodárstva vyzval na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku k nastaveniu záväzných cieľov pre energetickú účinnosť do roku 2030.
Energetika 02-03-2011

Parlament bude bojovať za šetrenie energiou

Predseda výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie varoval Komisiu, že sa stále nevzdal plánu povinného šetrenia energiou a mieni bojovať za vymáhateľné ciele energetickej efektívnosti.