TÉMA: EFSA

Poľnohospodárstvo 20-05-2016

Glyfozát naďalej čaká na opätovné schválenie

Licencia potenciálne nebezpečného herbicídu vyprší za 6 týždňov. Na jej obnovení sa členské štáty EÚ nedohodli.
Potravinárstvo 28-04-2016

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín sa musí uskromniť

V nasledujúcich rokoch EFSA zredukuje počet svojich zamestnancov. Na zníženie rozpočtu sa ale nesťažuje.
Poľnohospodárstvo 09-03-2016

EÚ o potenciálne rakovinotvornom herbicíde nerozhodla

Najbežnejší herbicíd glyfozát je podľa viacerých organizácií zdraviu škodlivý, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín s tým však nesúhlasí.
Potravinárstvo 28-10-2015

Rakovinotvorné mäso: Je hrozba reálna?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila konzumáciu spracovaného mäsa do jednej kategórie s fajčením cigariet a alkoholom. Zdôrazňuje však, že riziká nie sú rovnaké.
Potravinárstvo 27-04-2015

Chemikálie v potravinách: Ročný prehľad

Prekračovanie povolených úrovní chemických látok v potravinách je skôr výnimkou ako pravidlom. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa na túto skutočnosť pokúša upozorniť v novej zjednodušenej forme.
Potravinárstvo 17-03-2015

Väčšina potravín v Európe sa vyhne kontaktu s pesticídmi

Reziduálne stopy pesticídov jasne prekračujú zákonné limity u 1,5 % potravinárskych produktov. V najnovšom prieskume sa ako najproblematickejšie ukázali jahody.
Potravinárstvo 26-11-2014

Bezpečnosť nanomateriálov v potravinách treba preveriť, zhodujú sa poslanci EP

Európska komisia sa od roku 2008 pokúša revidovať legislatívu o nových potravinách. Predchádzajúci návrh odmietol parlament a aj voči najnovšiemu zneniu má výhrady.
Potravinárstvo 07-11-2014

Únia sa môže priblížiť národným zákazom GMO

Možnosť obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných plodín na území členských štátov prerokuje na budúci týždeň Európsky parlament. Návrh nariadenia, ktoré by to umožňovalo a pozmenilo doterajšiu smernicu, existuje už vyše 4 roky.
Potravinárstvo 02-07-2014

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín varuje pred akrylamidom

Akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u spotrebiteľov vo všetkých vekových skupinách. Vzniká pri vysokých teplotách pri bežnom pečení, smažení alebo opekaní.
Potravinárstvo 19-06-2014

Spojené štáty chcú, aby spor o GM potravinách rozhodla “veda”

Za americké záujmy v oblasti poľnohospodárstva tento týždeň v Európe lobuje šéf rezortu Tom Vilsack. Okrem GM plodín sa problematickou otázkou ukazujú aj chránené zemepisné označenia.
Poľnohospodárstvo 29-05-2014

Vyššie stopy pesticídov má 1,9 % európskych potravín

Najnovší výskum Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) ukázal, že väčšina potravín v EÚ vôbec do kontaktu s pesticídmi neprichádza. Dlhodobé riziko pre spotrebiteľa môžu predstavovať 2 pesticídy zo 171 hodnotených. Únia ich oba zakázala už v roku 1979.

EÚ obmedzí pesticídy v snahe zachrániť včely

Európska komisia rozhodla o obmedzení používania troch pesticídov triedy neonikotinoidov, ktoré sú podľa záverov odborných štúdií škodlivé pre populáciu včiel medonosných.

Európske agentúry stále nevysvetlili finančné nejasnosti

Európsky parlament neschválil rozpočtovú uzávierku za rok 2010 trom európskym agentúram. Dôvodom sú konflikty záujmov a neoprávnené výdavky.
Potravinárstvo 29-07-2011

Nie všetky “zdravé” potraviny sú zdravé

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (The European Food Safety Authority – EFSA) zverejnil vedecké hodnotenia 2 758 potravín, ktorých marketing uvádza, že majú viaceré pozitívne účinky na zdravie. Iba pätina týchto tvrdení sa nakoniec ukázala ako pravdivá.
Zdravotníctvo 31-05-2011

Agentúra EÚ bude testovať umelé sladidlo aspartam

Na základe vedeckých štúdií naznačujúcich súvis medzi týmto umelým sladidlom a zvýšeným rizikom rakoviny požiadala Európska komisia Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby do júla 2012 prehodnotil jeho používanie.
Vzdelávanie 09-03-2009

EFSA: Nanotechnologické produkty treba hodnotiť individuálne

Hodnotenie rizikovosti produktov, ktoré obsahujú nanočastice, môže byť extrémne náročné, konštatuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Ide o dôsledok nedostatkov pri identifikovaní a meraní úrovne používania súčastí pripravených nanotechnologickými postupmi.
Zdravotníctvo 14-01-2008

Klonovaná ovca Dolly je jedlá

Mäso a mlieko z klonovaných zvierat môžte bez obáv zjesť. Sú bezpečné. Vyhlásil to Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť.
Slovensko v EP 19-03-2007

Pesticídy: nedostatočne prísne limity?

Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (EFSA) vyjadril obavy nad maximálne prípustnými hodnotami pesticídov (MRLs) používaných v členských krajinách tvrdiac, že nemožno vylúčiť riziko spojené s používaním 144 druhov látok.
Zdravotníctvo 09-03-2007

Bezpečnosť produktov z klonovaných zvierat

Komisia požiadala Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (EFSA) o posúdenie otázky, či sú mäso a iné produkty dennej spotreby produkované z klonovaných zvierat bezpečné pre spotrebiteľa.
Slovensko v EP 17-05-2006

Potravinové obaly už nebudú klamať

Spotrebiteľské organizácie i zástupcovia priemyslu uvítali kompromis Parlamentu a Rady v otázke výživových a zdravotných tvrdení na potravinových obaloch.
Ekonomika 13-03-2006

Kto sa bojí GMO?

Niektorí z ministrov životného prostredia EÚ-25 vyjadrili obavy, že Agentúra EÚ pre bezpečnosť potravín pri autorizácii GMO neberie do úvahy dostatočné množstvo nezávislých a národných štúdií.