TÉMA: ehealth

Digitalizácia 12-10-2018

Zamknutá plechová skriňa vs. dátové centrum: Najväčšou hrozbou je zlyhanie ľudského faktora

V čase, keď sa elektronizuje ďalšia zo základných služieb štátu - zdravotníctvo, je treba myslieť aj na jej bezpečnosť. V kybernetickej oblasti sa ale tradične najpomalšie prispôsobuje ľudský faktor, ktorý zároveň predstavuje aj jedno z najväčších rizík v bezpečnosti.
Digitalizácia 26-04-2018

V Únii sa zjednoduší prenos údajov, vrátane zdravotných záznamov

Európska komisia predstavila 25. apríla súbor opatrení na zvýšenie toku iných ako osobných údajov na jednotnom digitálnom trhu Európskej únie.
Vzdelávanie 16-03-2010

Elektronické zdravotníctvo má byť hnacím motorom rastu

Informačné a komunikačné technológie sú v súčasnosti hlavnými faktormi pokroku vo farmaceutickom priemysle a pri vývoji zdravotníckych pomôcok. Investície do elektronického zdravotníctva preto môžu EÚ pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta a ušetriť náklady, povedala eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes.
Veda a inovácie 20-10-2009

Nové technológie pre domácu liečbu ušetria peniaze

Prechod z nemocničnej starostlivosti na monitoring a liečbu pacientov v domácom prostredí ušetrí verejné peniaze, tvrdí Edwin Kohl, predseda lobistickej skupiny Costeff.
Zdravotníctvo 07-10-2009

Zdravie v kríze trpí

Ľudia v čase krízy viac pijú, fajčia a stravujú sa nezdravo. To spôsobí zvýšené náklady na zdravotnícke služby. Eurokomisárka pre oblasť zdravia Vassiliou vyzýva členské štáty, aby prijali efektívne antikrízové riešenia, nie len bezhlavo škrtali v rezortoch zdravotníctva.
Zdravotníctvo 09-01-2009

České priority v zdraví

Antibiotická rezistencia, finančná udržateľnosť zdravotníckych systémov a elektronické zdravotníctvo (eHealth) vybralo české predsedníctvo EÚ za svoje priority v oblasti verejného zdravia.

Chronické ochorenia budú liečiť počítače

Telemedicína a inovatívne IT technológie sú kľúčom k starostlivosti o ľudské zdravie, myslia si účastníci výročnej konferencie "EU eHealth 2008."

Európski lekári sú na tom s IKT rôzne

Používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa stáva medzi všeobecnými lekármi dennou praxou. Zdieľanie informácií medzi lekármi a ďalšími aktérmi v zdravotníctve má ale v EÚ ešte stále veľké rezervy. Ukázal to nedávny prieskum.
Zdravotníctvo 12-02-2008

Slovinské predsedníctvo a zdravie

Svoj čas na čele EÚ chcú Slovinci venovať v oblasti zdravia znižovaniu záťaže spôsobenej rakovinou a bojom proti následkom nadmernej konzumácie alkoholu. Zaoberať sa budú tiež aplikáciami e-Health.
Zdravotníctvo 05-02-2008

eHealth: Prehnaný dôraz na informačné technológie

Menej sa sústrediť na informačné technológie a viac na celkovú organizačnú zmenu a efektivitu manažmentu. To o stratégii eHealth predbežne konštatuje Komisia.

Kedy budú slovenskí lekári liečiť digitálne?

Spoločnosť IBM predstavila systém 3-D ASME ešte na konci leta. Jeho prínosy by mali využívať aj slovenskí lekári, avšak nevyhnutným predpokladom je skorý rozvoj zdravotníckych informačných systémov. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo prvý krok - plán na vytvorenie elektronickej zdravotníckej karty.
Zdravotníctvo 17-09-2007

Riešenia e-health v domácej starostlivosti

Finančné výzvy, ktorým čelia zdravotné systémy, vedú k zvýšenej miere využívania domácich tele-health riešení. Tvrdí to správa o prieskume trhu z pera Datamonitor-u.

Slovensko bližšie k aplikáciam e-health

Po stratégii informatizácie zdravotníctva vyrukoval rezort I. Valentoviča s Národným registrom základných zdravotných informácii. Ten bude vlastne zdravím, resp. chorobami národa na internete.
Zdravotníctvo 22-08-2006

Informatizácia zdravotníctva – eHealth

eHealth je jednou z desiatich priorít akčného plánu e-Európa 2005, programu EÚ, zameraného na internetizáciu európskych občanov a firiem. Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné a interoperabilné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.