TÉMA: eia

Energetika 04-02-2019

Aktivisti obviňujú Slovensko, že blokuje cezhraničný dohľad nad atómkami

Európski environmentalisti žiadajú, aby predlžovanie životnosti reaktorov podliehalo cezhraničnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Úrad jadrového dozoru má iný názor.
Regionálny rozvoj 22-03-2012

Brusel nás upozorňuje na chyby v enviro-predpisoch

Komisia zasiela Slovensku dve odôvodnené stanoviská. Týkajú sa dodržiavania predpisov EÚ o strategickom environmentálnom posudzovaní vplyvu a odpadov z obalov.
Energetika 30-01-2012

Štúdia: EÚ nepotrebuje zvláštnu reguláciu bridlicového plynu

Prísnejšia environmentálna legislatívna úprava prieskumu bridlicového plynu nie je nutná, pokiaľ ťažba nedosiahne komerčných rozmerov. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnila Európska komisia.
Obehová ekonomika 16-02-2011

Komisia žaluje Slovensko kvôli skládke odpadu

Európska komisia podáva na Slovensko žalobu kvôli nedostatočnej implementácii smernice o skládkach odpadov. Ďalšej žalobe môžeme čeliť pre nedostatky v predpisoch o strategickom environmentálnom posudzovaní.
Veda a inovácie 08-09-2009

MSP: Patent by mal byť prioritou

Malé a stredné podniky (MSP) uvítali posledné iniciatívy EÚ na podporu inovácii, no vyzvali lídrov, aby jednotný európsky komunitný patent stanovili za svoju prioritu. Revízia inovačnej politiky zahŕňa aj plány na vytvorenie Európskeho zákona o inováciách (European Innovation Act).