TÉMA: eige

Rodová rovnosť 21-10-2019

Index rodovej rovnosti: Švédsko kraľuje, Portugalsko rýchlo napreduje, Slovensko je na chvoste

Slovensko sa v rámci rodovej rovnosti hýbe dopredu oveľa pomalším tempom ako ostatné štáty EÚ a dokonca prehlbuje odstup svojich výsledkov a priemeru EÚ. Vyplýva to z aktuálneho Indexu rodovej rovnosti 2019, ktorý pripravuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE).
Kultúra a médiá 01-07-2013

Médiá v EÚ majú od rodovej rovnosti ďaleko

Ženy v médiách stále nemajú rovnako silný hlas pri rozhodovaní ani v éteri ako muži. Prieskum EIGE ukázal, že v súkromných médiách obsadili ženy v EÚ len 12 % strategických rozhodovacích pozícií, vo verejných 22 %. Podľa odborníkov sa politici zdráhajú konať s odkazom na slobodu médií.
Podnikanie 13-06-2013

Únia je v rodovej rovnosti na polceste, Slovensko na chvoste

Prvý index rodovej rovnosti pre EÚ ohodnotil každý členský štát a predstavil pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach. Najlepšie dopadli severské krajiny, Slovensko sa spolu s Talianskom umiestnilo na 4. mieste od konca.

EÚ vyzýva na boj proti ženskej obriezke

Štúdia inštitútu EIGE potvrdzuje, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je nadnárodným javom, avšak prístupy jednotlivých krajín k tejto problematike sú rozdielne. Na Slovensku sa jej nevenuje pozornosť v rámci otázok rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách ani migračnej politiky.
Sociálna politika 14-11-2012

Obete domáceho násilia nemajú v EÚ dostatočnú podporu

Počet žien, ktoré sú obeťami fyzického násilia zo strany partnerov, sa v krajinách EÚ pohybuje od 12 do 35 %. Špecializované služby pre obete sú nedostatočné, často nerovnomerne distribuované a ich financovanie je nekonzistentné.
Doprava 17-04-2012

Nižšie zastúpenie žien sa potvrdzuje aj v rozhodovaní o klíme

Rovnosť žien a mužov je podľa EK dôležitou súčasťou riešenia hospodárskej krízy. Aké slovo ale majú ženy pri riešení environmentálnych a klimatických výziev na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni?
Doprava 13-04-2012

Ženy a muži inak spôsobujú aj riešia klimatickú zmenu

Nová štúdia jasne naznačuje, že zohľadňovanie rozdielov medzi ženami a mužmi je dôležitým aspektom pri tvorbe nástrojov klimatickej politiky. Ženy odlišne a v menšej miere prispievajú k tvorbe emisií. Rodovo neutrálne nie sú ani dôsledky klimatickej zmeny a prijímané opatrenia.