TÉMA: eipa,

Napätie v záležitostiach zahraničnej politiky

Autor sa cez analýzu politík pozerá na nejasné rozdelenie kompetencií a „šedé miesta“ medzi Spoločenstvom a viac „medzivládne orientovanými piliermi“, na ktorých základe Únia postavila svoje vonkajšie záležitosti. A skúma ako ich odstrániť.
Podnikanie 19-01-2006

Lobing je zastaraný

Dr. Stefan Schepers vo svojej analýze ukazuje historický vývoj lobingu. Tvrdí, že tradičný antagonistický štýl lobingu je zastaraný.