TÉMA: EK:

Veda a inovácie 04-07-2014

Šetrenie na budúcnosti? Výdavky na výskum v čase fiškálnej konsolidácie

Bruselský ekonomický think-tank Bruegel predstavil v júni novú štúdiu „Šetrenie na budúcnosti?“, ktorá si všíma roztvárajúce sa nožnice výdavkov na vedu a výskum medzi členskými štátmi EÚ. Publikácia posudzuje vhodnosť škrtov vo financovaní vedy ako nástroja finančnej konsolidácie a vysvetľuje aj rolu, ktorú Európska komisia v celom procese zohráva.
Budúcnosť EÚ 07-12-2009

Tri ovácie (a otázky) pre novú Komisiu

Rozdelenie portfólií v novej Európskej komisii, vrátane pridelenia podpredsedníctiev je takmer optimálne a poukazuje na taktické zručnosti José Manuela Barrosa. Analýza think-tanku European Policy Centre odporúča Európe po Lisabone vymyslieť si nový veký projekt.
Vzdelávanie 26-07-2007

Informatická a komunikačná infraštruktúra na školách

Európska komisia uskutočnila minulý rok celoeurópsky projekt Využívanie počítačov a internetu v európskych školách. Prináša cenné európske porovnania o informačno-komunikačnej infraštruktúre na základných, stredných a vyšších odborných školách.
Ekonomika 20-04-2004

Prvotný rámec pre diskusiu o nasledujúcej finančnej perspektíve

V decembri sa začali prvé kroky v diskusii o podobe nasledujúcej finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013. Analýza sa venuje hlavným aktérom doterajšej diskusie a rámcom pre diskusiu.