TÉMA: ekologizacia hospodarstva

Podnikanie 06-11-2017

Matečná: Dokedy budeme investorom povoľovať betónovanie polí a lúk?

Európski ministri poľnohospodárstva rokujú v Bruseli o trvalo udržateľnom obhospodarovaní pôdy.
Voda 21-09-2011

EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve?

Pri príležitosti ministerskej konferencie „Životné prostredie pre Európu“ vypracovala Európska environmentálna agentúra ucelený prehľad dostupných zdrojov informácií v oblasti udržateľného hospodárenia vôd a ekologizáciou hospodárstva v paneurópskom regióne.