TÉMA: ekonomika

Poľnohospodárstvo 23-02-2015

Poľnohospodárske družstvá v EÚ v roku 2014

Analýza poľnohospodárskej organizácie Cogeca skúmala medziročný vývoj výrobných družstiev v 28 krajinách Európskej únie a ich stav na konci roku 2013.
Európa 2020 29-05-2012

Európa potrebuje skutočnú agendu pre rast

Vládne výdavky k vyššiemu rastu viesť nebudú, ale digitálne technológie by ekonomiku a tvorbu pracovných miest naštartovať mohli. Tvrdí Ann Mettlerová, spoluzakladateľka think-tanku Lisbon Council.
Ekonomika 11-01-2012

Európske bludné špirály

Eurokríza neprejavuje žiadne známky toho, že by poľavovala. Rok 2011 mal byť rokom, keď európski lídri mali udalosti uchopiť do vlastných rúk, problémy eurozóny sa však zo zlých stali horšími. Aj preto na jeho konci banky a vlády začali s tvorbou záložných plánov pre prípad kolapsu menovej únie.
Podnikanie 17-06-2011

Európska pasca konkurencieschopnosti

Najvážnejšou hrozbou pre obnovu v Európe sa stalo pomýlené chápanie otázky, čo je pohonom hospodárskeho rastu. Európski politici sú posadnutí národnou konkurencieschopnosťou a pôsobia dojmom, že si skutočne myslia, že prosperita je len iným výrazom pre obchodné prebytky. To do značnej miery vysvetľuje, prečo je Nemecko bežne uvádzané ako príklad silnej konkurencieschopnej ekonomiky.
Ekonomika 22-12-2010

Prekvapivá húževnatosť novej Európy

Pred dvoma rokmi sa zdalo, že päť z desiatich nových východoeurópskych členov Európskej únie- tri pobaltské štáty, Maďarsko a Rumunsko- spustoší globálna finančná kríza. Na obzore boli sociálne nepokoje, obrovská devalvácia a populistické protesty.
Ekonomika 02-09-2009

Ekonomické konflikty ako nový prvok politických vzťahov medzi Bieloruskom a Ruskom

Obchodné vojny a diplomatické konflikty sa stali jednými z najdôležitejších prvkov novej paradigmy rusko-bieloruských vzťahov. Nehľadiac na všadeprítomné a neustále vzájomné ubezpečovania o večnej láske a priateľstve medzi Moskvou a Minskom, „bratia" si permanentne pripravujú nepríjemné prekvapenia.
Ekonomika 15-05-2009

Perspektívy vývoja indickej ekonomiky v podmienkach globálnej krízy

Globálna kríza zasiahla celoplošne všetky ekonomiky bez rozdielu. Vlády západných či dokonca rozvojových krajín iniciujú kroky smerujúce k oživeniu domácej spotreby, ktorá by mohla čiastočne kompenzovať klesajúce exporty, aby sa tak mohol dosiahnuť aspoň mierny hospodársky rast.
Ekonomika 05-10-2007

Kto vydá „čiernu listinu“?

Ktorý z našich "ochrancov spotrebiteľa" zabezpečí kontrolu férovosti pri prechode Slovenska na euro?
Ekonomika 07-08-2007

Spoľahlivosť klimatických modelov rastie

Klimatické modely prinášajú podľa autorky tejto analýzy spoľahlivejšie výsledky, čo výskumníkom umožňuje používať ich s oveľa väčšou istotou ako doteraz.
Ekonomika 18-01-2007

Plač nad emisiami

Argumenty Slovenska proti rozhodnutiu Bruselu znížiť naše emisné kvóty sú jasné, ale nedôveryhodné. Niekedy sa zdajú až účelové.
Ekonomika 16-01-2007

Zvykneme si?

V eurozóne ani päť rokov po zavedení eura do obehu si takmer polovica obyvateľov na spoločnú menu nezvykla. Ako to bude u nás?
Ekonomika 16-01-2007

Spoločný trh bez eurofondov

Je potrebné občanom ukázať, že doterajšia bilancia rozpočtového vzťahu medzi Bruselom a Slovenskom nie je až taká ružová, ako nám ju politici vykresľujú.
Ekonomika 11-01-2007

Moment ropného prebudenia

Zatvorenie kohútikov s ruskou ropou prinieslo okrem starostí aj klady. Tým najdôležitejším plusom bude výraznejší záujem voličov o energetickú bezpečnosť, diverzifikáciu zdrojov a úspornosť.
Ekonomika 09-01-2007

Nech euro nie je strašidlom

Euro je spolu s praktickým zrušením vnútorných hraníc EÚ z pohľadu väčšiny Európaniek a Európanov najzjavnejšou výhodou našej EÚ.
Ekonomika 05-01-2007

Globálny kapitalizmus a my

Tak, ako každá iná ekonomika malej krajiny, tá slovenská môže v tomto roku profitovať z rastu celosvetovej ekonomiky.
Ekonomika 05-10-2006

Európska únia (ani) ako ekonomická veľmoc

Autor tvrdí, že EÚ nie je ani ekonomickou veľmocou, keďže si nevie zabezpečiť bezpečné energetické zdroje, najmä zemný plyn. Ilustruje to na kríze medzi Ruskom a Ukrajinou.
Ekonomika 11-07-2006

Taliansky paradox

Je Prodiho koalícia príliš krehká na to, aby sa vyhla reforme? Analýza sa zameriava na snahu o obnovenie konkurencieschopnosti talianskeho hospodárstva.
Ekonomika 06-07-2006

Je verejný kapitál pre Európu výnosný?

Autori štúdie sa snažili zodpovedať na otázku, či zvyšuje ekonomickú výkonnosť Európy verejný kapitál, alebo investície.
Slovensko v EP 26-06-2006

Ficov Smer

Muž, v minulosti známy ako mladší Mečiar, bude pravdepodobne novým lídrom Slovenska. Zdá sa, že sa nie je príliš čoho obávať. Analýza sa zameriava na prognózu ďalšieho vývoja na Slovensku pod potenciálnym vedením vlády na čele s Robertom Ficom, a skúma dopady zmeny vlády na zahraničné investície v krajine.
05-06-2006

Srbsko: Súkromné záležitosti

Autor analýzy tvrdí, že kým srbská vláda nevyrieši problém konglomerátov zo socialistickej éry, o hospodárskom raste a zahraničných investíciách môže len snívať.
Vzdelávanie 22-05-2006

Vzdelanie je kľúčom k úspešnej Európe

Ak všetci veria, že vzdelanostná ekonomika bude, či dokonca už je kľúčom k hospodárskemu úspechu každej krajiny, tak základným predpokladom jej vybudovania a dlhodobo udržateľného fungovania sú vzdelaní ľudia. Doba, dokedy budeme môcť ekonomický úspech stavať na nízkych mzdách sa radikálne skracuje.
Veda a inovácie 12-05-2006

Vzdelanie je kľúčom k úspešnej Európe

Ak všetci veria, že vzdelanostná ekonomika bude, či dokonca už je kľúčom k hospodárskemu úspechu každej krajiny, tak základným predpokladom jej vybudovania a dlhodobo udržateľného fungovania sú vzdelaní ľudia. Doba, dokedy budeme môcť ekonomický úspech stavať na nízkych mzdách sa radikálne skracuje.
Ekonomika 13-02-2006

Štvrťročná hospodárska správa Svetovej banky – EÚ8

Najnovšia štvrťročná hospodárska správa o krajinách EÚ8 upozorňuje na najvýznamnejšie faktory stojace v pozadí rastu v strednej Európe a v pobaltských štátoch.
Ekonomika 10-02-2006

Rast v strednej Európe a pobaltských krajinách. Súčasné trendy a vyhliadky.

Správa Svetovej banky hodnotí faktory hospodárskeho rastu v krajinách EU8 a vyhliadky jeho udržateľnosti.