TÉMA: elektrarne

Jadrová energia 16-12-2015

Enel predá podiel v Slovenských elektrárňach Českej skupine EPH

Prvú časť akcií najväčšieho slovenského výrobcu elektrickej energie dostane česká skupina už koncom tohto mesiaca. Zvyšok až po dostavbe atómovej elektrárne v Mochovciach.
Fosílne palivá 30-10-2015

Nemci si priplatia za odstavenie uhoľných elektrární

Nemecký minister hospodárstva a najväčšie energetické spoločnosti prevádzkujúce uhoľné elektrárne sa dohodli na postupnom odstavení ich kapacít. Zadarmo to nebude.
Energetika 27-10-2015

Slovensko chce opciu na 17% akcií elektrární. Podmienkou je dostavba Mochoviec

Štátny podiel v slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny by sa tak zvýšil na 51 percent.
Energetika 13-10-2015

Nemeckí prevádzkovatelia atómiek si odklon od jadra môžu dovoliť, tvrdia audítori

Záťažové testy nemeckého jadrového priemyslu ukázali medzery vo financovaní vyraďovania elektrární a zabezpečenia rádioaktívneho odpadu.
Energetika 27-08-2015

O Slovenské elektrárne zabojuje aj štát, tvrdí Fico

Premiér nevylučuje, že vláda stále plánuje získať 17% akcií Slovenských elektrární.

Enel spustil prvú hybridnú elektráreň v Toskánsku

Taliansku geotermálnu elektráreň dnes dopĺňa aj biomasa z miestnych lesných zdrojov.
Jadrová energia 29-07-2015

EÚ zafinancuje diverzifikáciu paliva pre slovenské reaktory

Certifikáciu alternatívnych dodávok pre 18 európskych reaktorov ruskej výroby zabezpečí medzinárodné konzorcium na čele s Američanmi.
Energetika 25-02-2015

E-mobilita bude v Energetickej únii kľúčovou

Komisia plánuje výrazne dekarbonizovať sektor dopravy prostredníctvom elektromobilov a iných alternatívnych druhov dopravy. Slovensko ešte nemá vlastnú stratégiu rozvoja e-mobility.
Energetika 17-12-2014

EÚ na Slovensku podporí rozvoj elektromobility

Z celoeurópskeho programu na rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) Slovensko získa prostriedky na podporu elektromobility. Nabíjacie stanice prepoja východ Slovenska so západom, ale aj s okolitými krajinami.
Jadrová energia 02-12-2014

30 rokov jadrovej energie na Slovensku

Slovensko využíva jadrovú energiu už 30 rokov. Pokrýva viac ako 50% energie spotrebovanej na Slovensku. Dostavbou nových blokov elektrární by sme sa stali vývozcom elektriny. Environmentálne organizácie sú však proti.
Jadrová energia 26-11-2014

Do roku 2040 bude mať EÚ najvyššie ceny elektrickej energie

Ceny elektriny v EÚ budú v roku 2040 o 80% vyššie ako v USA. Dôvodom budú najmä environmentálne politiky. EÚ odstaví najviac jadrových reaktorov. Až 2/3 rádioaktívneho odpadu bude práve v únii.
Budúcnosť EÚ 25-11-2014

CEEC:Vyšehradská štvorka stojí za jadrovou energiou

Jadrová energia nestratí na význame ani v budúcnosti. Počíta s ňou Európska komisia, aj predstavitelia vlád Vyšehradskej štvorky.

Slovensko má novú energetickú politiku

Vláda prijala novú energetickú politiku SR. Budú sa budovať nové jadrové reaktory, hydroelektrárne a ropovodné prepojenia. Podporné schémy pre obnoviteľné zdroje energie by mali po roku 2020 zaniknúť.
Energetika 02-10-2014

Konkurencia pre benzín a naftu posilní

Nová smernica EÚ zavádza povinné nabíjacie a doplňovacie stanice pre alternatívne palivá. Zvýšia sa tým investície do zelených technológií.
Jadrová energia 16-07-2013

ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

V predbežnom stanovisku k novele smernice o jadrovej bezpečnosti ÚJD uvádza, že je predčasná a poukazuje na rozširovanie kompetencií Komisie. Boli to pritom členské štáty, ktoré Komisiu poverili preskúmaním existujúcich predpisov a navrhnutím zlepšení.
Fosílne palivá 08-07-2013

Európske banky upravujú pravidlá pre pôžičky v energetike

Rozvojové banky majú podľa komisárky Connie Hedegaard ukončiť fianncovanie projektov fosílnych palív. Európske banky v súčasnosti revidujú kritériá pre poskytovanie pôžičiek na energetické projekty.
Energetika 05-10-2012

V bezpečnosti reaktorov je veľa priestoru na zlepšenie

Hoci žiadnu z atómových elektrární v Európe netreba okamžite odstaviť, záťažové testy podľa Európskej komisie ukázali, že mnoho medzinárodne dohodnutých noriem sa v praxi neuplatňuje. „Nemali by sme podľahnúť pocitu sebauspokojenia,“ upozornil komisár Oettinger.
Fosílne palivá 10-09-2012

Príjmy z emisných aukcií pôjdu nielen na zelené projekty

Výnosy z povinných dražieb emisných kvót od roku 2013 by mali smerovať na znižovanie emisií a spotreby energií. Slovenská vláda z nich chce tiež dotovať výrobu elektriny z uhlia a priemyselné odvetvia, ktorým hrozí zvýšenie nákladov.
Energetika 30-08-2012

Štúdia odrádza EK od dohody s ČEZ-om

Česká konzultačná spoločnosť tvrdí, že ani jedna z alternatív predložených spoločnosťou ČEZ ako záväzok znížiť svoju výrobnú kapacitu, nezredukuje dostatočne jej dominanciu na domácom trhu.
Energetika 09-07-2012

Brusel odobril bezplatné povolenky ďalším trom krajinám

EK dala zelenú bezplatným emisným povolenkám pre elektrárne v Bulharsku, Českej republike a Rumunsku. Spolu ich v rokoch 2013-2019 môžu využiť na vypustenie viac ako 233 miliónov ton emisií uhlíka.

Nakoľko prispejú aukcie emisií na zelené projekty?

Od budúceho roka si budú všetky podniky na Slovensku zapojené do systému obchodovania s emisiami nakupovať povolenky na trhu. Otázkou je, kam poputujú príjmy získané z ich dražby.
Energetika 25-05-2012

Brusel ocenil Slovenské elektrárne za ochranu biodiverzity

EÚ oznámila držiteľov ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012. Víťazom v kategórii podnikanie a biodiverzita sa stali Slovenské elektrárne, a.s..

Priemyselné emisie minulý rok klesli o pár percent

Priemyselné zariadenia v rámci ETS vypustili minulý rok do ovzdušia 1,88 miliardy ton emisií. Podľa predbežných výsledkov boli košické oceliarne 20. najväčším znečisťovateľom ovzdušia v Európe, ale zároveň ušetrili viac než pätinu alokovaných povoleniek.
Podnikanie 23-03-2012

Slovenské elektrárne súťažia o európsku cenu za ochranu prírody

Do finále Európskeho ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 sa dostalo 14 kandidátov. Medzi nimi sú aj Slovenské elektrárne za projekt záchrany tatranských živočíšnych druhov.