TÉMA: elektronický

Podnikanie 24-07-2013

INFOGRAFIKA: Spotrebitelia a online nákupy

Infografika mapuje vývoj a stav elektronického obchodu v krajinách EÚ.
Podnikanie 07-12-2012

Ochrana spotrebiteľa na internete je slabá

Viac ako tri štvrtiny európskych internetových stránok nedodržiavajú pravidlá na ochranu spotrebiteľa, vyplýva to z prieskumu, ktorý v lete zrealizovala Európska komisia.
Veda a inovácie 21-05-2012

Brusel chce jednotné elektronické občianske preukazy

Európska komisia sa chystá predstaviť návrh nariadenia, ktoré má zjednotiť používanie elektronických identifikácií v EÚ. Či nariadenie prejde, nie je vôbec isté, keďže proti sú niektoré členské štáty, ako aj niektorí občianski aktivisti.
Vzdelávanie 16-03-2010

Elektronické zdravotníctvo má byť hnacím motorom rastu

Informačné a komunikačné technológie sú v súčasnosti hlavnými faktormi pokroku vo farmaceutickom priemysle a pri vývoji zdravotníckych pomôcok. Investície do elektronického zdravotníctva preto môžu EÚ pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta a ušetriť náklady, povedala eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes.

Facebook, MySpace, Second Life – k čomu povzbudzujú?

Nakupovanie cez internet sa stáva čoraz populárnejším vďaka sociálnym IT sieťam, ktoré zviditeľňujú e-obchodné centrá a vychovávajú svojich návštevníkov k dôvere v internet. V budúcnosti sa môže z komerčného hľadiska stať zaujímavým najmä obchodovanie v rámci „Second Life.“
Podnikanie 10-06-2008

Pas dostane každý somár

Európska komisia sa rozhodla, že od budúceho roka udelí pas všetkým somárom, volom a inému dobytku. Elektronický čip pomôže v boji proti chorobám a pomôže monitorovať kvalitu mäsa.
Verejná správa 28-03-2008

Rozšírenie elektronického podpisu v službách verejnej správy

Poslanci rokujú o zákone, ktorého prijatia by umožnilo používať elektronický podpis vo viacerých službách verejnej správy.
Kultúra a médiá 10-01-2008

iTunes zjednotí ceny

Vo všetkých členských krajinách EÚ bude služba iTunes spoplatnená rovnako. Aj napriek tomu však zákazníci nebudú môcť nakupovať mp3 súbory cez iné, ako v ich materskej krajine sídliace servery Apple. Dôvodom je, že trh s elektronickou hudbou nie je a v blízkej budúcnosti ani nebude integrovaný.