TÉMA: EMEA

Zdravotníctvo 10-06-2008

Na cene liečby záleží

Kladné hodnotenie novej onkologickej liečby zo strany Európskej agentúry pre liečivá nie je vždy zárukou, že sa aj dostane k pacientom. Štáty musia zvažovať ich ekonomickú únosnosť.
Slovensko v EP 25-04-2007

Zvada kvôli etickým aspektom génovej terapie

Aliancia niektorých stredo-pravých a zelených poslancov trvá na tom, aby boli do textu navrhovaného nariadenia o génovej terapii zakomponované prvky etickej záruky. Stoja tak v opozícii voči kompromisnému legislatívnemu balíčku schválenému Komisiou, Radou, farmaceutickým priemyslom a organizáciami pacientov.
Zdravotníctvo 13-09-2006

Prvé očkovania proti vtáčej chrípke boli povolené v EÚ

Krátko pred začiatkom sťahovania vtákov dala Komisia zelenú pre očkovanie hydiny proti vtáčej chrípke.
Zdravotníctvo 28-06-2006

Aká je dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia?

Snaha EÚ v oblasti výskumu a vývoja liekov na liečenie zriedkavých ochorení bola korunovaná úspechom - počas piatich rokov sa na trh dostalo 22 nových liekov. Pacientske organizácie však tvrdia, že si ich nemôžu dovoliť.
Zdravotníctvo 06-06-2006

Parlament schválil špeciálne lieky pre deti

Európsky parlament dosiahol kompromis s Radou a 1. júna 2006 schválil nariadenie, podľa ktorého musia nové lieky pre deti prejsť testami oprávnenosti a vhodnosti predpisovania detským pacientom. Nariadenie uľahčí farmaceutickým firmám výrobu špeciálnych liekov pre deti.