TÉMA: energetická

Energetika 14-12-2015

Nejasný smer energetickej a geopolitickej stratégie Únie

Na jednej strane sa Únia snaží znižovať závislosť na zemnom plyne z Ruska, a na druhé strane buduje nové plynovody, ktoré privedú ruský plyn do Európy. Kde treba hľadať príčiny?
Energetika 12-06-2015

Energetická únia je dobrou správou pre európsky priemysel

Treba však odstraňovať národný „protekcionizmus“, fragmentáciu energetického trhu a predovšetkým konzultovať.
Jadrová energia 23-02-2015

Rámec jadrovej bezpečnosti EÚ po Fukušime

Zničujúce zemetrasenie v Japonsku v roku 2011 zastavilo rozmáhajúcu sa „nukleárnu renesanciu.“ Aký mala dopad na Európu?
Energetika 12-02-2015

Od Európskeho energetického spoločenstva k Energetickej únii

Prioritou európskej energetickej politiky by malo byť podľa inštitútu Notre Europe dobudovanie spoločného trhu s energiami, položenie základov spoločným riadniacim štruktúram a využívanie jednotného hlasu pri rokovaniach s partnermi.
Energetika 03-11-2014

Členské krajiny zanedbávajú energetickú účinnosť

Renovačné stratégie členských štátov nespĺňajú podmienky dané smernicou o energetickej efektívnosti. Strácame tak možnosť ušetriť na dovoze energií, hovorí sa v novej správe BPI Europe.

Kto to spáchal? Vypitvaná smernica o energetickej efektívnosti

Komisár pre energetiku Günther Oettinger sa vzdal snahy navrhnúť energetickým spoločnostiam povinnosť znížiť spotrebu energie u svojich zákazníkov, čím účinne vypitval dlhoočakávanú smernicu o energetickej efektívnosti. Uviedli to Brook Riley a Erica Hope.
Fosílne palivá 29-07-2008

Prečo sa musí Európa naučiť povedať Rusku „nie?“

Hoci sa vzťahy Ruska a EÚ dajú označiť pojmom strategické partnerstvo, európske priateľstvo v očiach Moskvy „nevzbudzuje rešpekt,“ píše bývalý litovský prezident Vytautas Landsbergis v letnom vydaní Europe’s World.
Jadrová energia 11-12-2007

Spoločná energetická politika EÚ

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu za skupinu EPP-ED / EĽS-ED formuluje svoje názory na spoločnú energetickú politiku EÚ, na "renesanciu" jadrovej energetiky a diverzifikáciu energetických zdrojov.
Ekonomika 03-03-2006

Poplatky za prepravu zemného plynu v krajinách Energetickej charty

Analýza o poplatkoch za prepravu zemného plynu pre aktuálne a nové systémy plynovodov vo vybraných krajinách Energetickej charty kritizuje nedostatok transparentnosti pri určovaní aktuálnych tranzitných poplatkov.