TÉMA: energie

Energetika 18-10-2021

Európsky týždeň | Komisia navrhla nástroje proti zdražovaniu energií

Členské krajiny môžu tlmiť dopady rastu cien energií dočasným znížením spotrebných daní a DPH, aj  dotáciami, navrhuje Komisia. Dlhodobým riešením je reforma trhu s plynom a podpora obnoviteľných zdrojov.
Energetika 29-06-2015

Komisia plánuje analyzovať zložky cien elektrickej energie

Integrácia regionálnych trhov s elektrickou energiou zase prinesie pokles cien, informoval Šefčovič.

Jerevan nie je Majdan, tvrdia protestujúci

Protesty proti vysokým cenám elektrickej energie v hlavnom meste Arménska pokračujú aj šiesty deň.

Ceny energií na Slovensku trápia Európsku komisiu aj biznis

EÚ sa bude viac zaujímať, ako členské štáty tvoria ceny energií a navrhovať ako trhy s nimi priviesť k väčšej efektívnosti.

ÚRSO zvažuje novú cenovú reguláciu

Za vysoké koncové ceny elektrickej energie, na ktoré upozornila Komisia môžu podľa regulačného úradu najmä podporné schémy pre výrobu z obnoviteľných zdrojov energie.
Ekonomika 13-01-2015

Deflácia v eurozóne pomohla aj slovenským domácnostiam

Slovenské domácnosti v roku 2014 míňali viac ako v predchádzajúcich rokoch. K oživeniu spotreby domácností prispela najmä nízka až záporná inflácia v eurozóne a pozitívny vývoj na trhu práce.
Podnikanie 07-01-2015

EÚ zavádza nové pravidlá pre energetickú účinnosť

Nové pravidlá o energetickej účinnosti a energetickom označovaní by mohli domácnostiam priniesť úsporu až 465 eur ročne. Novinkou je označovanie energetických tried pre internetových predajcov a automatický úsporný režim pre nové televízory či kávovary.
Energetika 03-07-2014

Plytvanie energiou v smartfónoch a tabletoch je priveľké

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) treba obmedziť plytvanie energiou v elektronických zariadeniach, ako sú smartfóny, tablety a herné konzoly. Keďže chýbajú trhové stimuly, potrebný je politický zásah.
Podnikanie 29-11-2012

Komisárka vidí úspory energie ako cestu z krízy

Podľa komisárky pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard by zvyšovanie energetickej efektívnosti mohlo slúžiť nielen ako nástroj znižovania emisií, ale tiež cesta z ekonomickej krízy.

Europoslanci schválili smernicu o úsporách energie

Európsky parlament odsúhlasil smernicu, ktorá zavedie povinné opatrenia na úsporu energie. Zároveň ale umožňuje veľa výnimiek. Zníženie spotreby energie o 20 % by mohlo EÚ priniesť ročnú úsporu až 50 miliárd eur.
Energetika 09-05-2012

Do júla je možné dohodnúť sa na energetickej účinnosti

Dohoda o smernici o energetickej efektívnosti by sa podľa zástupcov Európskej komisie predsa len mohla dosiahnuť do júla 2012. A to aj napriek varovaniam ekológov, že upravený text je príliš slabý.
Energetika 05-04-2012

Členské štáty zmierňujú náročné úspory energie

Krajiny EÚ chcú renovovať menej verejných budov a žiadajú viac flexibility pri kalkulácii ročných úspor u veľkých dodávateľov energie.
Energetika 15-03-2012

Ekodizajn sa stráca medzi energetickými prioritami Komisie

Novele smernice o ekodizajne uberá na sile aj nedostatok personálu v Európskej komisii, ktorý je pridelený na jej prípravu. To podľa odborníka na energetickú účinnosť marí úsilie stanoviť efektívne štandardy pre výrobky aj celkové ciele pre úspory energie.

Energetici odmietajú záväzné ciele EÚ pre efektívnosť

Európski dodávatelia elektriny nesúhlasia s povinnými každoročnými úsporami energie vo výške 1,5 % a preferujú vlastné spôsoby ako zlepšiť svoju produktivitu – prostredníctvom vyšších cien elektrickej energie alebo dotácií z verejného sektora.
Energetika 29-02-2012

Výbor EP podporil rýchlejšie rokovania o energetickej efektívnosti

Europoslanci vo výbore rozhodli, že s členskými štátmi začnú rokovať o podobe novej smernice o energetickej účinnosti ešte pred nasledujúcim plenárnym zasadnutím. Cieľ EÚ pre úspory by mal byť podľa nich povinný a podporili aj mnohé ďalšie opatrenia navrhnuté Komisiou.
Vzdelávanie 27-02-2012

Nová technológia zlepší informovanosť o spotrebe energií

Znižovanie spotreby energie na základe informácií o nárokoch domácich spotrebičov v reálnom čase a porovnanie údajov so susedmi – to boli hlavné ciele projektu, ktorý podporila EÚ. Systém úspešne testovali na dvoch koncoch Európy – v Británii a Bulharsku. Záujem prejavili viaceré firmy i mestá.
Európa 2020 14-02-2012

EP sleduje debatu ministrov o úsporách energie

Ministri dnes budú v Bruseli prvýkrát oficiálne diskutovať o návrhu smernice o energetickej účinnosti, ktorou by sa spotreba energie mala do konca desaťročia zredukovať o 20 %. Rozhovory sa pravdepodobne sústredia na zvýšenie flexibility tejto legislatívy.
Energetika 10-02-2012

Ekológovia sú sklamaní dánskym prístupom k energetickej efektívnosti

Verzia návrhu smernice o energetickej účinnosti z pera dánskeho predsedníctva nenašla veľmi pozitívnu odozvu zo strany environmentalistov. Kritizujú predovšetkým, že neobsahuje žiadne záväzné ciele.

Energetická efektívnosť sa zasekla na otázke financovania

Finančné aspekty dominujú prebiehajúcim diskusiám o smernici o energetickej účinnosti. Členské štáty si svoje peňaženky strážia zo všetkých síl.

Plán do roku 2050 môže vzkriesiť rokovania o energetickej efektívnosti

Dánsko počas nadchádzajúceho predsedníctva pravdepodobne využije plán v oblasti energetiky do roku 2050 na presadenie dohody o problematickej smernici o energetickej účinnosti.

Pomôže šetrenie energie ekonomickému rastu?

Účelom smernice o energetickej efektívnosti je nielen ušetriť energiu, ale tiež podpora hospodárskeho rastu. Prostriedky, ktorými sa oba ciele majú dosiahnuť, ale stále treba konkretizovať.
Energetika 25-11-2011

Ministri odsunuli dohodu o úsporách energie na budúci rok

Členské štáty stále nenašli zhodu ohľadom záväzných cieľov pre energetickú efektívnosť. Ministri zodpovední za energetiku presunuli politickú dohodu v tejto otázke na dánske predsedníctvo.

Boj o smernicu o energetickej efektívnosti pokračuje

Ciele, ktoré obsahuje návrh smernice o energetickej efektívnosti, sa niektoré štáty EÚ snažia oslabiť. Británia či Holandsko dokonca žiadajú úplne vymazať niektoré jeho ustanovenia.

OZE na vidieku čelia byrokratickým prekážkam

Projekty v oblasti zelenej energie na vidieku komplikuje prílišná byrokracia aj rok po tom, čo členské štáty prijali národné akčné plány pre obnoviteľné zdroje energie (OZE). Brusel sa však domnieva, že situácia sa postupne zlepšuje.