TÉMA: ENPI

Regionálny rozvoj 05-09-2008

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

Spoločný operačný program slúži na prehĺbenie spolupráce medzi regiónmi zo štyroch krajín.
Regionálny rozvoj 10-09-2007

ENPI CBC: východná hranica sa konečne dočká cezhraničného programu

Minulý týždeň v Prešove siedmy a asi posledný raz rokovala pracovná skupina programu ENPI CBC. Nový program doplní štvoricu cezhraničných programov na vnútorných hraniciach SR s EÚ o spoluprácu s Ukrajinou i Rumunskom, ktorá bude prebiehať pozdľž vonkajšej hranice.
Regionálny rozvoj 25-06-2007

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stretágie rozvoja

Vzťahy Slovenska s Ukrajinou je možné charakterizovať ako dobrosusedské, priateľské, podložené hlbokými historickými a kultúrnymi zväzkami našich národov, bez negatívnych historických reminiscencií avšak s vysokým potenciálom rozvoja v mnohých oblastiach.
Regionálny rozvoj 21-08-2006

Ako ďalej v cezhraničnej spolupráci?

Cezhraničná spolupráca pokračuje posilnená v novom programovom období EÚ 2007 - 2013. Únia pôvodnú “Iniciatívu” Spoločenstva INTERREG preformulovala pod jeden z troch hlavných cieľov financovaných zo štrukturálnych fondov“, a to ako Európsku územnú spoluprácu”.