TÉMA: entsoe

Európske prepojenia
Trh s energiami 23-06-2017

Koordinuje európske prenosové sústavy: Snažíme sa zladiť fyziku a trhy

Bezpečnosť dodávok by mala zostať v rukách členských štátov, hovorí LAURENT SCHMITT, generálny tajomník ENTSO-E.
Energetika 12-08-2013

EÚ potrebuje iskru vo svojich ambíciách elektrizačnej sústavy

Európska komisia sa pokúša urýchliť strategické projekty prenosu elektrickej energie zefektívnením plánovacích postupov. Ale samotná iniciatíva, predložená v roku 2011, by si možno zaslúžila urýchliť, uviedol Gerard Wynn, trhový analytik Reuters.
Energetika 02-03-2012

Prevádzkovatelia elektrických sietí apelujú na rýchlejšie povolenia

Ak sa vypustí ustanovenie o trojročnej lehote pre povoľovacie procesy projektov energetickej infraštruktúry, podľa prevádzkovateľov sústav sa EÚ len ťažko podarí naplniť energetické ciele stanovené do roku 2020.

OZE rozprúdia rozvoj prenosových sústav

Európska sieť prevádzkovateľov elektrizačných sústav (ENTSO-E) predloží na konzultáciu desaťročný plán rozvoja infraštruktúry. Väčšinu investícií budú „priamo alebo nepriamo poháňať obavy z integrácie obnoviteľných zdrojov“. Otázne zostáva vyhodnotenie nákladov a prínosov viacstranných projektov.