TÉMA: envi

Ekonomika 27-09-2019

Agropolitiku má reformovať poľský právnik: Hovorme len o poľnohospodárstve, žiada pred vypočúvaním

Monika Beňová chce od dezignovaného komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskiho na hearignu počuť, ako chce zabrániť opakujúcimi sa potravinovými škandálom. Hojsíka a Wiezika budú zaujímať opatrenia na ochranu životného prostredia a biodiverzity. 
Ekonomika 19-09-2019

Europoslanci diskutovali o lesoch, Wiezik narazil na rozdielne názory vo vlastnej frakcii

Návrh rezolúcie o európskych lesoch, ktorú pripravili členovia frakcie Európskej ľudovej strany, bol podľa europoslanca Michala Wiezika klasickým prolesníckym stanoviskom bez širšieho kontextu. Predkladatelia jeho pozmeňovacie návrhy nezohľadnili, no uznesenie napokon stiahli. 
Ekonomika 05-09-2019

Úbytkom opeľovačov sa bude zaoberať nová celoeurópska iniciatíva

Európe podľa europoslanca Martina Hojsíka hrozí 75-percentný úbytok hmyzu. Europarlamentný výbor pre životné prostredie teraz schválil návrh na vytvorenie celoeurópskej iniciatívy za zastavenie úbytku opeľovačov. 
Potravinárstvo 23-03-2016

Europoslanci opätovne vyzvali na povinné označovanie potravín

Označovanie pôvodu potravín by sa podľa poslancov malo rozšíriť na mlieko a mliečne výrobky a na ďalšie druhy mäsa.
Obehová ekonomika 09-10-2015

Triedime málo, hrozí nám infringement

Nový zákon o odpadoch zavedie „štandardy triedeného zberu“. Ani tie nemusia stačiť na splnenie cieľov EÚ.
Potravinárstvo 17-07-2015

Europoslanci zmietli reformu dovozu GMO

Európska komisia predložila veľmi nedokonalú zmenu legislatívy. Zhodli sa na tom včera takmer všetci poslanci Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.
Poľnohospodárstvo 18-06-2015

EP presadzuje úplný zákaz potravín z klonovaných zvierat

Zákaz klonovania poľnohospodárskych zvierat, dovoz mäsa z potomkov klonovaných zvierat aj všetkých odvodených potravinárskych výrobkov žiadajú v novom uznesení poslanci Európskeho parlamentu.

Komisia vníma slovenský zákon o odpadoch „predbežne pozitívne“

Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch, skonštatovali to predstavitelia Komisie po stretnutí s delegáciou Ministerstva životného prostredia SR v Bruseli.
Potravinárstvo 26-11-2014

Bezpečnosť nanomateriálov v potravinách treba preveriť, zhodujú sa poslanci EP

Európska komisia sa od roku 2008 pokúša revidovať legislatívu o nových potravinách. Predchádzajúci návrh odmietol parlament a aj voči najnovšiemu zneniu má výhrady.

Environmentálny výbor EP podporil backloading

Členovia výboru EP pre životné prostredie podporili návrh Komisie upraviť harmonogram aukcií emisných kvót.

Bez nových členských krajín by to bolo ľahšie

Pesimistický postoj Poľska a niektorých ďalších nových členských krajín voči energetickému a klimatickému balíku EÚ kladie otázku: Do akej miery bude mať EÚ kapacitu presadzovať ambiciózne politické ciele, ak sa v budúcnosti rozšíri?
Voda 06-11-2008

Európa by mala klásť väčší dôraz na pitnú vodu

Európa začína chápať problém zlého zásobovania pitnou vodou. V dôsledku klimatických zmien totiž sama čoraz častejšie čelí intenzívnejším povodniam a predĺženým obdobiam sucha.
Podnikanie 08-10-2008

Výbor ENVI podporil klimatický balík

Členovia Výboru EP pre životné prostredie včera jasnou väčšinou schválili tri správy, ktoré definujú záväzok znížiť produkciu CO2, rozdeľujú bremeno medzi členské krajiny a vytvárajú predpoklady pre rozvoj technológie zachytenia a uskladnenia CO2.
Podnikanie 06-10-2008

Brusel sa pripravuje na „super utorok“

Zajtra (7.10.) bude Výbor EP pre životné prostredie hlasovať o legislatíve, ktorá by mala EÚ právne zaviazať znížiť emisie CO2 o 20% do roku 2020. Hlasovanie prichádza v čase hospodárskeho útlmu, kedy viaceré členské krajiny začínajú hovoriť o potrebe nenáhliť sa pri prijímaní záväzkov takéhoto charakteru.

Svetové firmy za ochranu životného prostredia

Svetová obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj, IBM a iní sa rozhodli sprístupniť verejnosti svoje ekologické patenty. Cieľom tohto kroku je prispieť k ochrane životného prostredia.

Firmy kritizujú zelené plány Komisie

Návrh Komisie zacielený na sprísnenie legislatívy o emisiách produkovaných priemyselnými komplexmi naráža na odpor zo strany európskych firiem. Tie namietajú, že prísnejšie pravidlá povedú k uzatvoreniu mnohých priemyselných prevádzok, predovšetkým elektrární.
Slovensko v EP 20-04-2007

Kam postúpia pokrokové liečebné postupy?

Parlament bude mať budúci týždeň plné ruky práce počas pléna. Agenda sa dotkne aj zdravotníckeho sektora.
Slovensko v EP 04-04-2007

Únia si nerozumie ohľadne pokrokových liečebných postupov

29. marca zasadol neformálny trialóg k návrhu legislatívy o pokrokových postupoch nateraz naposledy, nakoľko sa prejavili „hlboké názorové rozdiely medzi postojmi spravodajcu EP a pozíciou Európskej rady a Európskej komisie“.
Zdravotníctvo 02-02-2006

Zdravotníctvo nerovná sa ochrana spotrebiteľa

Dva výbory Európskeho parlamentu súhlasia s aktérmi v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa, že návrh Komisie o spojení programov pre zdravie a ochranu spotrebiteľa treba odmietnuť.