TÉMA: envipak Archives

 • Najlepšie separujúcim mestom je Liptovský Mikuláš

  Inzercia | Komerčný obsah | Obehová ekonomika 07-10-2011

  Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2011, ktorú zorganizovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce v SR. Víťazi si rozdelili ceny v hodnote 10.500 eur.

 • Samosprávy vítajú rozhodnutie priemyslu finančne sa podieľať na triedenom zbere odpadov

  Inzercia | Komerčný obsah | Obehová ekonomika 07-10-2011

  Pripravovaná odpadová legislatíva a budúcnosť financovania triedeného zberu v mestách a obciach boli nosné témy druhého ročníka konferencie Samospráva a separovaný zber 2011. Priemysel prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK deklaroval vôľu naďalej rozširovať priamu podporu separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia informovali reprezentantov viac než 200 slovenských miest a obcí o zmenách, ktoré do odpadového hospodárstva samospráv vnesú nový pripravovaný zákon o odpadoch a nový program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015.

 • Budča a okolité obce začali separovať odpad

  Článok | Podnikanie 30-06-2009

  Obyvatelia regiónu obce Budča môžu od jari tohto roka separovať odpad. Obce sa rozhodli využiť medzinárodný model, ktorého cieľom je zaviesť dlhodobo udržateľný systém separovaného zberu odpadu v samosprávach. Podľa zákona, každá obec na Slovensku musí umožniť občanom separovať najneskôr do 1. januára 2010.

 • Aj v čase krízy môže byť recyklácia finančne udržateľná

  Článok | Podnikanie 23-02-2009

  V Prahe sa zišli odborníci na recykláciu a a odpadové hospodárstvo. Diskutovali o udržateľnosti recyklačných systémov v čase finančnej a hospodárskej krízy. Závery stretnutia sú určené pre ministrov životného prostredia krajín EÚ.

 • Začína slovenská kampaň za triedenie odpadu

  Článok | Obehová ekonomika 12-05-2008

  V máji začína kampaň, v ktorej sa obyvatelia Slovenska dozvedia, ako správne separovať odpad. Jej súčasťou je aj súťaž o predmety "ZELENÝ BOD," ktoré sú vyjadrením environmentálneho postoja k nakladaniu s odpadmi.

 • Slovensko má problém s odpadom

  Článok | Obehová ekonomika 25-03-2008

  Slovensko trpí vážnymi problémami v oblasti odpadov a nedostatkami pri ich separovanom zbere a recyklácii, tvrdí organizácia Priatelia Zeme. Chýba nám kvalitná, systémová legislatíva.