TÉMA: enviro

Ako sa v EÚ chráni ticho?

Dlhodobé vystavenie hluku z dopravy či priemyslu môže negatívne ovplyvniť ľudské zdravie i životné prostredie. Na základe európskej legislatívy volia národné i miestne orgány rôzne prístupy k ochrane tichých oblastí.
Regionálny rozvoj 25-03-2014

Pri eurofondoch sa má uplatňovať zelené obstarávanie

Udržateľnejšiemu spôsobu čerpania eurofondov v novom programovom období by malo pomôcť zelené verejné obstarávanie. Rozsah ani pravidlá zatiaľ nie sú jasné.

Štúdia potvrdzuje potrebu posilniť prechod na enviro-dane

Nová analýza publikovaná Európskou komisiou ukazuje, že environmentálnou fiškálnou reformou by sa mohli značnej zvýšiť príjmy do štátnych pokladníc. V prípade Slovenska by napríklad v roku 2025 príjem z environmentálnych daní mohol byť vo výške 1,8 miliardy eur.

Netopiere sa vracajú do európskeho prostredia

Zatiaľ čo sa v Európe nebezpečne znižujú populácie včiel či motýľov ich počet sa od roku 1993 zvýšil o viac ako 40 %. Netopiere význame prispievajú k regulácii škodlivého hmyzu a sú indikátorom kvality prostredia.

EÚ podporuje rokovania o voľnom obchode s ekoproduktmi

Svetové obchodné mocnosti vrátane Európskej únie sa zaviazali, že v rámci boja s klimatickými zmenami liberalizujú obchod s takzvanými zelenými produktmi a službami.
Vonkajšie vzťahy 27-01-2014

Podľa OSN hrozí degradácia pôdy s rozlohou Brazílie

Ak bude pokračovať súčasný trend neudržateľnej spotreby, do roku 2050 hrozí degradácia pôdy s rozlohou takmer 849 miliónov hektárov, čo je veľkosť Brazílie. Krajiny EÚ potrebujú oveľa viac ornej pôdy než majú samy k dispozícií a pre vlastnú spotrebu využívajú pôdu v iných oblastiach sveta.
Energetika 20-01-2014

Bridlicový plyn: Najprv odporúčania, neskôr možno záväzné pravidlá

V krajinách, ktoré povolia pri ťažbe plynu hydraulické štiepenie, sa budú zverejňovať výsledky dodržiavania „najlepších environmentálnych postupov“. Ak nezáväzné pravidlá neprinesú želaný výsledok, Komisia by mala v roku 2015 predložiť záväzné opatrenia.

Audit: Účinnosť LIFE možno zlepšiť opakovaním úspešných projektov

Environmentálny program LIFE potrebuje zlepšiť koncepciu a implementáciu, uviedli audítori EÚ. Komisiu vyzvali, aby účinnosť programu posilnila lepším šírením a opakovaním úspešných projektov.
Poľnohospodárstvo 22-11-2013

Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu

Uspokojenie potrieb v oblasti potravín, vody, energie a tiež bývania znamená veľký tlak na životné prostredie, čo ovplyvňuje zdravie a životné podmienky. Slovensko zaznamenalo veľký nárast v používaní priemyselných hnojív, ktoré sa dostávajú do prostredia. Rozširuje sa tiež problém energetickej chudoby.
Regionálny rozvoj 21-11-2013

Klimatické záväzky pri nových fondoch EÚ sú skôr formálne

Členské štáty EÚ v strednej a východnej Európe nedokázali podľa environmentálnych organizácií nastaviť stratégiu nových fondov EÚ tak, aby svoje záväzky v oblasti ochrany klímy naplnili viac než formálne. Na Slovensko bude na tieto politiky smerovať približne 15 % výdavkov.
Voda 01-10-2013

Cena vody má odrážať všetky náklady, upozornila enviroagentúra

Paušálne platby, ktoré neodzrkadľujú reálne množstvo spotrebovanej vody, odrádzajú odberateľov od šetrenia týmto cenným zdrojom. Európska environmentálna agentúra vyzvala vlády, aby zabránili jej plytvaniu úpravou cien.

Spolupráca Slovenských elektrární a Tatrancov sa ďalej rozvíja

V rámci rôznych projektov Slovenské elektrárne, Správa TANAP-u a Klub slovenských turistov vrátili do Tatier viac ako 1 500 jedincov ohrozených zvieracích druhov a ušetrili ovzdušie od 25,5 ton CO2 ročne. Podpisom memoranda potvrdili pokračovanie doterajšej spolupráce.
Fosílne palivá 23-08-2013

„Nelegálna“ uhoľná elektráreň v Poľsku vyvoláva problémy aj s EÚ

Skupina europoslancov a environmentalisti naliehajú na Komisiu, aby urýchlene predišla výstavbe dvoch blokov elektrárne na uhlie v Poľsku. Sú totiž v rozpore s legislatívou EÚ, ktorej opatrenia Poľsko ako jediná členská krajina neimplementovala.

EÚ diskutuje o rozšírení štátnej pomoci pre jadro, Slovensko to podporuje

Niektoré krajiny Únie vrátane Slovenska podporujú rozšírenie štátnej pomoci pre jadrové elektrárne. Ministerstvo financií zároveň odporúča pokračovanie nepriamej podpory domácich fosílnych palív.
Vonkajšie vzťahy 19-07-2013

Čína a EÚ posilňujú environmentálny dialóg

Zatiaľ čo mesto Peking už po 68-krát tento rok požiadalo deti, starších a chorých, aby kvôli znečisteniu zostali doma, Čínu navštívili eurokomisári i zástupcovia európskeho biznisu. Hlavnou témou bilaterálnych rokovaní je zelený rast.

Európske banky upravujú pravidlá pre pôžičky v energetike

Rozvojové banky majú podľa komisárky Connie Hedegaard ukončiť fianncovanie projektov fosílnych palív. Európske banky v súčasnosti revidujú kritériá pre poskytovanie pôžičiek na energetické projekty.
Podnikanie 08-07-2013

Prieskum: Zelené označenia Európanov mätú a neveria im

Takmer 80 % opýtaných v európskom prieskume uviedlo, že sa pri nákupe výrobkov zaujímajú o ich environmentálny dopad, ale len štvrtina „často“ nakupuje ekologickejšie produkty. Slováci neveria tvrdeniam výrobcov o ich ekologickej šetrnosti a boja sa konzumovať potraviny po dátume trvanlivosti.

V energetickej efektívnosti majú byť zdroje EÚ doplnkom

Enviro-agenda je vo svojej podstate agendou na podporu konkurencieschopnosti a nepredstavuje brzdu ekonomického rastu, zaznelo na konferencii venovanej fondom EÚ. Hlavnú rolu v oblasti energetickej efektívnosti zohrá privátny sektor, zmeny vo výrobných procesoch a návratnosť investícií v rámci konkurenčného boja.
Vzdelávanie 07-06-2013

Zelená škola vstupuje do 9. ročníka

Najväčší vzdelávací ekoprogram, ktorý pôsobí v 53 krajinách sveta, spustil registráciu škôl do ďalšieho ročníka. Prioritou je aktívne zapojenie žiakov. Školy môžu získať medzinárodný certifikát i finančnú podporu na svoje projekty.

Prostredie v Európe je zdravšie, ale sú tu nové riziká

Európania žijú dlhšie a zdravšie životy, za čo môžu ďakovať aj úspešným environmentálnym politikám zvyšujúcim kvalitu ovzdušia, vody a potravín. EEA ale vo svojej novej správe upozorňuje aj na nové riziká súvisiace s chemikáliami, hlukom či nanotechnológiami.
Veda a inovácie 24-05-2013

EP podporuje oživenie starých priemyselných regiónov

Europarlament schválil uznesenie o spôsoboch, ako zvrátiť úpadok priemyslu v niekdajších prosperujúcich regiónoch. Pomôcť by mala najmä kohézna politika, inovácie a pro-aktívne lokálne iniciatívy, ktoré zohľadňujú špecifiká jednotlivých oblastí.
Voda 21-05-2013

Najlepšiu vodu na kúpanie nájdete na Cypre a v Luxembursku

Až 94 % prírodných kúpalísk v Európe spĺňa minimálne štandardy kvality. Najväčšie množstvo oblastí, ktoré počas minuloročných meraní nesplnili štandardy, sa zaznamenali v Belgicku, Holandsku a Británii.
Veda a inovácie 20-05-2013

Podniky opäť zabojujú o milióny na ekoinovačné projekty

Brusel podporí ďalšie projekty ekologických inovácií - 45 najlepších návrhov sa podelí o sumu vo výške 31,5 milióna eur. Slovenské podniky dosiaľ prostriedky z tohto programu nevyužili.
Veda a inovácie 17-05-2013

Vedci spoja sily na podporu Podunajskej stratégie

Regionálnu stratégiu, do ktorej sa zapojilo 14 krajín, má podporiť 6 nových vedeckých zoskupení, ktoré budú skúmať témy ako voda, pôda, bioenergia či inteligentná špecializácia.