TÉMA: envirofond

Klíma 26-01-2021

Samosprávy majú problém s envirofondovou výzvou. Termín je „nereálny” a byrokracia odrádza

Výzva na  žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu na zatepľovanie verejných budov sa má skončiť 5. februára. Stihnúť ho je podľa niektorých starostov pre pandémiu nereálne. 
Regionálny rozvoj 08-09-2006

Štát úveruje environmentálne projekty podané do konca októbra 2006

Zákon (587/2004 Z.z.) o Environmentálnom fonde umožňuje získať aj podporu formou úveru. Pre rok 2007 môžu záujemcovia predložiť žiadosť o podporu formou úveru najneskôr do 31.10.2006 s jeho čerpaním na 5-15 rokov s 1%-nou úrokovou sadzbou