TÉMA: environment

Podnikanie 05-06-2007

Vysoké pokuty za ropné škvrny z lode Erika

Žalobcovia požadujú maximálne pokuty pre francúzsku ropnú spoločnosť Total a uväznenie jej manažéra a vlastníka lode Erika. Dôvodom je ich úloha pri potopení lode Erika, ktorá spôsobila veľkú ropnú škvrnu, ktorá v roku 1999 zdevastovala francúzske pobrežie.
Ekonomika 16-11-2006

Strop na emisie lietadiel od roku 2011?

V decembri predstaví Komisia návrh horného limitu na emisie oxidu uličitého, produkovaných lietadlami odlietajúcimi a pristávajúcimi v EÚ.
Ekonomika 23-06-2006

Poslanci EP za čistejšie ovzdušie

Limitné hodnoty na znečistenie, spôsobené výfukovými plynmi vozidiel by mohli byť sprísnené, ak bude Európsky parlament pri hlasovaní v septembri nasledovať názor svojho environmentálneho výboru. Environmentalisti tvrdia, že nové limity sú „kamuflážou“.
Ekonomika 05-06-2006

Parlament by chcel šetriť energiou domácností

Ak by existujúca legislatíva bola v členských štátoch plne implementovaná, EÚ by už bola na polceste k splneniu svojho cieľa usporiť do roku 2020 20% energie, tvrdí Parlament.
Ekonomika 05-06-2006

Životné prostredie bez budúcnosti?

Vedecký poradný orgán nemeckej vlády zverejnil 31. mája bezútešnú zvláštnu správu o dopade globálneho otepľovania na svetové oceány.
Ekonomika 24-05-2006

EÚ chce zamedziť strate biodiverzity

Nový akčný plán EÚ sa pokúša o objasnenie zodpovednosti medzi EÚ a jej členskými štátmi pri pokuse o zastavenie straty rastlinných a živočíšnych druhov do roku 2010. Environmentalisti však tvrdia, že opatrenia sú slabé a je možné, že prichádzajú už príliš neskoro.
Ekonomika 24-05-2006

Komisia konzultuje envirostratégiu

Ako súčasť prípravy prehodnotenia šiesteho rámcového akčného programu pre životné prostredie Komisia začala internetovú konzultáciu so zainteresovanými stranami.
Ekonomika 19-04-2006

Výrobcovia áut neplnia vlastné ciele

Výrobcovia áut v EÚ predávali v roku 2005 autá, ktoré produkovali 160 g CO2 , čo je pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom len o 1%. Tvrdí to environmentálna mimovládna organizácia Doprava a životné prostredie (T&E).
Veda a inovácie 20-01-2006

Chcú transparentnejšiu environmentálnu politiku

Parlament zmenil rozhodnutie Rady, aby zlepšil informácie a verejnú participáciu v rozhodovacom procese, týkajúcom sa environmentálnej politiky EÚ. Odmietol však dať mimovládnym organizáciám právo podať súdnu žalobu na členské štáty.