TÉMA: environmentalna

Potravinárstvo 16-11-2015

Emisie a potravinárstvo: Zastaví sa pozitívny trend?

Európske potravinárstvo sa môže pochváliť dobrými výsledkami pri znižovaní emisií. V celom dodávateľskom reťazci ale naďalej existujú veľké rezervy.

Globálny rozmer európskej hospodárskej činnosti: outsourcing environmentálnych záťaží

Dovezené suroviny a produkty zanechávajú environmentálnu stopu v krajine pôvodu. Európske politiky zamerané na ochranu životného prostredia ich preto neovplyvnia. Systémy výroby a spotreby je preto potrebné prehodnotiť, uvádza nová analýza Európskej environmentálnej agantúry.
Daňová politika 18-07-2014

EEA: Presuňte dane z práce do životného prostredia

Európska environmentálna agentúra vyzýva zodpovedných ministrov k fiškálnej reforme. Navrhuje napríklad prenesenie dane z práce na aktivity, ktoré poškodzujú životné prostredie.
Energetika 07-12-2010

Energetika verzus ekológia? Staré modely a nové výzvy

„Fungujeme na tých modeloch energetickej bezpečnosti, ktoré tu boli vytvorené pred štyridsiatimi či päťdesiatimi rokmi,“ skonštatoval počas diskusie so študentami Urban Rusnák (MZV).

Maďarsko znárodnilo spoločnosť zodpovednú za ekologickú katastrofu

Maďarský parlament schválil znárodnenie spoločnosti, ktorá je zodpovedná za únik toxického kalu z pretrhnutej nádrže. Nehoda zapríčinila smrť ôsmych ľudí. Ide o najhoršiu ekologickú katastrofu v dejinách Maďarska.

Komisia preskúmala environmentálnu politiku za rok 2009

Európska komisia publikovala výročné Preskúmanie environmentálnej politiky za rok 2009. Podľa neho bol rok 2009 aktívny vo všetkých oblastiach životného prostredia.
Energetika 02-09-2008

Kompromis o „zelených kritériách“ pre biopalivá

Francúzske predsedníctvo sa tento týždeň pokúsi dosiahnuť dohodu o kritériách udržateľnosti biopalív. EÚ sa snaží zabrániť tomu, aby zvýšenie ich využívania v doprave (na 10% do 2020) negatívne dopadalo na životné prostredie.
Podnikanie 22-02-2008

Ako si “neprejesť budúcnosť”

Komisia niekoľko krát odložila zverejnenie stratégie pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu. Pri snahe o „zelenšiu“ ekonomiku naráža na protichodné výhrady spotrebiteľov a priemyslu.
Obehová ekonomika 18-01-2008

Neapol zasypaný odpadom

Od decembra sa v Neapole a regióne Campania nakopilo 100 000 ton odpadu, a to aj toxického. EÚ prisľúbilo právne kroky voči Taliansku, vrátane možných finančných pokút.
Ekonomika 23-07-2007

Brown a Sarkozy podporujú „zelené dane“

Francúzsko a Británia oznámili, že podporujú zníženú DPH pre „zelené“ autá, energeticky efektívne žiarovky a ostatné spotrebné tovary šetrné k životnému prostrediu. Akákoľvek zmena európskych pravidiel v oblasti daní však bude vyžadovať jednomyseľný súhlas všetkých 27 členov.
Ekonomika 12-06-2007

Zelená budúcnosť pre európsky biznis

Ministri životného prostredia EÚ sa rozhodli presvedčiť podnikateľov, že ambiciózna environmentálna politika podporí rast európskej ekonomiky. V Bruseli začína štvordňová konferencia o environmentálnych otázkach, organizovaná Komisiou.
Ekonomika 21-05-2007

Nová francúzska vláda – výrazne do zelena

Environmentálna politika bude jednou z priorít francúzskej politiky v nasledujúcich rokoch. Prezident Nicolas Sarkozy a premiér François Fillon zverejnili zostavu novej vlády so „superministrom“ zodpovedným za ekológiu, energetiku a dopravu.
Ekonomika 30-04-2007

Komisia dostala zlé „environmentálne vysvedčenie“

Skupina desiatich environmentálnych mimovládnych organizácií, známych ako Zelená 10, zverejnila nepríjemné hodnotenie environmentálnych (ne)úspechov Barrosovej Komisie. Dostala 4,3 z desiatich možných bodov.
Rovnosť šancí 25-11-2004

Chudoba a životné prostredie – prípad marginalizovaných rómskych osád

Autor sa v analýze zaoberá teoretickými otázkami distribúcie environmentálnych pozitív a negatív, opisuje situáciu v marginalizovaných rómskych osadách ktorú označuje ako príklad environmentálnej diskriminácie a zameriava sa na problematiku zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie zo strany samotných Rómov. Venuje sa aj možnostiam, ako pristupovať k problematike vzťahu chudoby a životného prostredia.