TÉMA: eon

Fosílne palivá 01-10-2012

Znižovanie emisií CO2 v sektore dopravy EÚ

European Gas Forum (EGaF) vo svojej novej štúdii hodnotí dostupné technológie a vypočítava potenciálne úspory nákladov a zníženie emisií CO2 v prípade, ak by bol v odvetví dopravy použitý zemný plyn.