TÉMA: EP:

Budúcnosť EÚ 19-08-2010

Slovensko a Európska únia v roku inštitucionálnych zmien

Autor hodnotí pôsobenie Slovenska v EÚ v roku 2009. Zameriava sa najmä na postoje a úlohy počas volieb do EP, v procese tvorby Európskej komisie a v súvislosti so schvaľovaním Lisabonskej zmluvy.
Európa dnes 26-06-2009

Povolebná analýza: Medzi apatiou a hnevom

Vo svetle výsledkov volieb bude nový Európsky parlament menej naklonený rozširovaniu EÚ, viac konzervatívny, „lakomý“ pokiaľ ide o rozpočtové zdroje EÚ, konzervatívnejší pokiaľ ide Spoločnú poľnohospodársku politiku a ešte nejednotnejší pokiaľ ide o otázky základných práv, tvrdí v júnovej analýze European Policy Centre. V novom zhromaždení bude viac chuti podporiť opatrenia na ochranu klímy a viac sa sústredí na otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Ekonomika 02-06-2009

Programy politických strán vo voľbách do EP 2009

Kto podporuje Lisabonskú zmluvu, kto daňovú harmonizáciu a kto členstvo Turecka v EÚ? EurActiv.sk prináša analýzu programov politických strán v eurovoľbách.
Poľnohospodárstvo 17-09-2007

Bude blokovať Slovensko reformu vína?

V EP sa diskutuje o návrhu reformy trhu s vínom. Jeho výsledkom by bolo menej viníc, ale kvalitnejšie a drahšie víno. Slovensko sa pripojí k blokovaniu súčasného návrhu reformy. Návrh spochybňujú aj Česi, Maďari, Rakúšania a Nemci.
Budúcnosť EÚ 14-09-2007

Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente

V tejto analýze skúmajú autori možnosti nového rozdelenia mandátov v Európskom parlamente a zamýšľajú sa, ktorá z nich najlepšie zodpovedá diplomatickým a demokratickým požiadavkám.
Budúcnosť EÚ 23-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.
Vonkajšie vzťahy 18-02-2005

Práva žien v Turecku: Barrosova Komisia by mala konať

Analýza, ktorá vznikla v rámci projektu Café Babel, prezentuje názory poslankýň Európskeho parlamentu Lissy Gröner and Pie Locatelli na situáciu práv žien v Turecku a na úlohu, ktorú by táto závažná otázka mala hrať v nadchádzajúcich prístupových rokovaniach Bruselu s Ankarou.
19-01-2005

Ukrajina a EÚ sa zbližujú

Revolúcia v európskom chápaní Ukrajiny pokračuje a Európsky parlament žiada európskych lídrov, aby poskytli Ukrajine šancu na plné členstvo v únii. Kedy sa Juščenko slutočne stane prezidentom?
Budúcnosť EÚ 01-12-2004

Šanca pre Európu

Analýza hodnotí dopady "kauzy Buttiglione" na rozdelenie moci v inštitucionálnej štruktúre EÚ. Konštatuje, že kríza nebola vyvolaná len "osobnými zlyhaniami", ale naznačujú hlbšie procesy zmeny európskej politiky.
Budúcnosť EÚ 16-11-2004

Evropská unie na cestě k parlamentní demokracii

Na príklade posilňovania Európskeho parlamentu autor polemizuje s názorom, že sa Európska únia nemôže vyvinúť v skutočnú demokraciu.
Slovensko v EP 05-11-2004

Demonstraci síly Evropského parlamentu napomáhá grilování komisařů

Autorka analyzuje proces hearingov vo výboroch Európskeho parlamentu. Podľa nej by proces posilnilo, ak by Európsky parlament „mohl odvolat jednotlivé členy Komise a ne jen tým jako celek“.
Európa dnes 21-10-2004

Nová vláda bez voleb

Analýza hodnotí dopady volieb do Európskeho parlamentu na vnútropolitickú scénu v Českej republike a zamýšľa sa nad tým, aká bude politika novej českej vlády.
Slovensko v EP 20-09-2004

Slovenské voľby do Európskeho parlamentu – nechcené dieťa?

V analýze vypracovanej pred prvými voľbami do Európskeho parlamentu na Slovensku hodnotí autorka programy a kandidátov jednotlivých strán, varuje tiež pred nebezpečenstvom veľmi nízkej účasti.
Európa dnes 01-08-2004

Švédsko, Finsko, Rakousko: jak hlasovaly ve volbách do Evropského parlamentu?

Autorka analyzuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo Švédsku, Fínsku a Rakúsku, na ich základe hodnotí celkový vývoj európskej politiky. V závere konštatuje, že eurovoľby potvrdili svoju povesť, že "sú pre občanov členských krajín druhoradé".
Budúcnosť EÚ 09-07-2004

Krok sun krok do “európskeho” parlamentu

Holandské predsedníctvo si za jednu zo svojich priorít určilo "oživenie európskeho ducha". Autorka hodnotí šance tejto snahy a tvrdí, že EÚ má šancu "dospieť" len vtedy, ak "prestaneme premietať národný model na nadnárodnú inštitúciu".
Slovensko v EP 22-06-2004

Evropské volby – co dál?

Analýza hodnotí výsledky volieb do Európskeho parlamentu a všíma si jeho budúce politické zloženie.
Budúcnosť EÚ 17-06-2004

Nadnárodní demokracie

Autor komplexne hodnotí to, čo nazýva "veľký experiment s nadnárodnou demokraciou" - vytváranie jednotného politického priestoru v rámci EÚ prostredníctvom Európskeho parlamentu.
Slovensko v EP 11-06-2004

Európska integrácia alebo ignorácia? Nezáujem slovenských politických strán a politikov o európsku diskusiu

Príspevok analyzuje vnímanie EÚ zo strany slovenskej verejnosti a politických strán v súvislosti s kampaňou k voľbám do Európskeho parlamentu. Porovnáva priority jednotlivých strán a načrtáva možné deliace čiary, ktoré sa môž objaviť medzi slovenskými politickými stranami na pôde EP, ako aj priestor pre vytváranie konsenzu.
Európa dnes 10-06-2004

Jak pracovali čeští pozorovatelé v Evropském parlamentu?

Autorky hodnotia prácu pozorovateľov z Českej republiky v Európskom parlamente. Nakoľko mnohí z nich sú aj kandidáti v eurovoľbách, pýtajú sa, akú aktivitu od nich možno očakávať v budúcnosti.
Slovensko v EP 14-04-2004

Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu?

Analýza sa zaoberá otázkou zavedenia jednotného volebného systému do Európskeho parlamentu. Rozoberá možnosti formovania straníckych kandidátok na európskej, resp. regionálnej úrovni a možnými dôsledkami zjednotenia volebného systému do EP.
Európa dnes 08-04-2004

Česko: do eurovolieb 31 strán

Analýza sa zaoberá prípravou politických strán v ČR na voľby do Európskeho parlamentu po uzavretí kandidátnych listín.