TÉMA: epp-ed

Vzdelávanie 30-11-2007

Dospelé kmeňové bunky: Od sľubu k terapeutickej realite

Slovenský europoslanec a doktor Miroslav Mikolášik (EPP-ED / EĽS-ED) vystúpil so svojím príspevkom na medzinárodnej konferencii konanej 22. novembra 2007 v Paríži venovanej výskumu kmeňových buniek.
Slovensko v EP 20-03-2007

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy

V rámci informačného dňa EĽS-ED v Košiciach informoval europoslanec Ján Hudacký o možnostiach financovania z EÚ mimo štrukturálnych fondov.
Slovensko v EP 24-08-2006

Bezpečná a prosperujúca Európa v roku 2020

Slovensko po vstupe do EÚ získalo schopnosť ako aktívny hráč ovplyvňovať prítomnosť i budúcnosť Európskej únie. Analýza predstavuje víziu Európy v roku 2020 z pohľadu konzervatívne orientovanej časti politického spektra v Európskom parlamente.
Slovensko v EP 23-06-2006

Prečo chcú britskí Toryovci opustiť EĽS-ED?

Britskí konzervatívci dostali varovanie, že ak opustia najväčšiu politickú frakciu v Európskom parlamente, môžu stratiť väčšinu svojho vplyvu na európske rozhodovanie. Autor vysvetľuje, prečo naopak separatistická stratégia jeho strany dáva zmysel.
Budúcnosť EÚ 23-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.