TÉMA: erdf

Mestská agenda
Budúcnosť EÚ 07-11-2016

Väčšie právomoci miest pri integrácii utečencov?

Mestská agenda a program Mestských inovačných akcií prinášajú mestám nové možnosti začleňovania utečencov do spoločnosti.
Regionálny rozvoj 06-10-2010

„Škrtanie eurofondov by mohlo negatívne ovplyvniť sociálnu rovnosť“

Budúce škrty v regionálnych fondoch EÚ by mohli poškodiť schopnosť miestnych a regionálnych úradov vyvažovať ekonomický rozvoj s nevyhnutnými sociálnymi a environmentálnymi zmenami, povedal v rozhovore pre EurActiv odchádzajúci starosta Budapešti Gabor Demszky.
Veda a inovácie 27-09-2010

Eurofondy pomáhajú malým kinám modernizovať

Európska komisia zahájila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť najmä menším európskym kinám zvládnuť finančné bremeno spojené s digitalizáciou. Okrem štátnej pomoci sa môžu kiná uchádzať aj o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, či programu EÚ Media.
Regionálny rozvoj 17-05-2010

Kamenárske centrum v Španielsku učí „staré ruky novým trikom“

Centrum pre inovácie v južnom Španielsku sa už od roku 2002 pokúša modernizovať odvetvie spracovania kameňa a mramoru, ktoré má v tomto regióne stáročnú tradíciu. Inovácie v tejto oblasti sú zároveň kľúčom k rozvoju v čase, kedy krajinu postihla silná recesia.
Regionálny rozvoj 17-02-2010

Ekológia oživuje zabudnutú pohraničnú obec

Dvaja školitelia sa snažia získať financie z Európskej únie na oživenie vymierajúcej pohraničnej obce. Prostriedky by mali zároveň pomôcť zrenovovať kultúrne centrum v tejto bulharskej obci a rozšíriť nový model ekologického vyučovania, píše EurActiv Bulharsko v rámci Projektu mesiaca.
Regionálny rozvoj 19-01-2010

Prieskum: Regióny aj v čase krízy málo spolupracujú

Hoci takmer všetky orgány miestnych a regionálnych samospráv zaviedli do praxe prostriedky na boj proti kríze a recesii, navzájom veľmi nespolupracovali. To u niektorých vyvolalo pocit izolovanosti ako ukazuje prieskum v regiónoch a mestách, ktorý sa uskutočnil ku koncu minulého roku.
Veda a inovácie 22-05-2008

OP VaV: Podpora centier excelntnosti v Bratislavskom kraji (OPVaV-2008/4.1/01-SORO)

Podpore výmenných a spoločných výskumných programov a významných výskumných a vývojových projektov v strategických oblastiach je venovaná výzva z OP Výskum a vývoj, ktorá bude otvorená pre bratislavské inštitúcie do 25. augusta 2008.
Kultúra a médiá 18-04-2008

EÚS/CBC SK-CZ: Výzva pre cezhraničné projekty na slovensko-českej hranici (OPSRCR/2008/01)

Od 14. apríla 2008 spustilo MVRR na výzvu na spoločné slovensko-české projekty v programe cezhraničnej spolupráce.

OP ŽP: Os 5 investuje do ochrany a regenerácie krajiny 21 mil. eur

Vzácne biotopy, monitoring druhov, infraštruktúra ochrany prírody a zlepšenie environmentálneho povedomia verejnosti sú aktivity, na ktoré pôjdu zdroje z piatej výzvy aosi programu Životné prostredie. Vyčlenených je v prvej výzve asi 700 mil korún. Žiadatelia sú obmedzený na ŠOP SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ZOO Bojnice a SAŽP.
Regionálny rozvoj 23-01-2008

ROP: Pilotná výzva určená pre verejné a štátne školy

21. januára spustilo MVRR prvú výzvu z Regionálneho operačného programu pre školskú infraštruktúru, počas ktorej chce testovať aj nový systém riadenia, ktorá viacero procesov automatizuje a mal by skrátiť lehoty medzi podaním a vyhodnotením projektu na asi 5 týždňov. Formálna kontrola prebehne už pri podaní projektu. Prvé projekty čakajú na agentúre ministerstva teoreticky už po 11. februári 2008.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Bumerang problémov pri eurofondoch

Eurofondy zastihla séria troch udalosti: stratili sme 6,8 mil. eur ESF z predošlého obdobia, obnovil sa spor rezortov a koaličných politikov o vrchný manažment nad novými fondami EÚ a vyšlo 10 nových výziev na projekty zo životného prostredia a rozvoj regiónov. Vo februári avizuje výzvy aj rezort školstva.
Regionálny rozvoj 03-07-2007

Eurofondy 2007-2013: Slovensko pred prijatím NSRR

MVRR včera informovalo, že aktualizovanú podobu Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 vrátilo Komisii a očakáva od Bruselu jeho skoré schválenie.