TÉMA: ESD

Budúcnosť EÚ 24-08-2017

Británia niektorým občanom EÚ pohrozila vyhostením. Omylom

Londýn objasnil, ako si predstavuje ochranu práv občanov EÚ po brexite. Úlohu Súdneho dvora EÚ preberú britské súdy.
Daňová politika 22-07-2014

Poľsko chce napadnúť EÚ za zákaz predaja mentolových cigariet

Poľsko sa chce odvolať k Európskemu súdnemu dvoru kvôli zákazu EÚ na ochutené tabakové výrobky. Ako jedného z najväčších producentov a spotrebiteľov mentolových cigariet by ho to malo poškodiť.
Daňová politika 21-07-2014

Portugalsko pôjde na Európsky súdny dvor kvôli spotrebnej dani na cigarety

Európska komisia sa rozhodla odkázať Portugalsko na Európsky súdny dvor. Portugalsko neupravilo pravidlá spotrebnej dane vzťahujúce sa na uvádzanie cigariet na trh.
Obehová ekonomika 22-02-2013

Grécke skládky idú opäť na Súdny dvor

EK je nespokojná s pokrokom Grécka proti ilegálnym skládkam odpadu. Európsky súd nariadil ich uzatvorenie a sanáciu do konca roka 2008. Takmer 80 z nich je naďalej v prevádzke. Prípad sa teraz opäť vracia do Luxemburgu, pričom pokuty požadované Komisiou sú obrovské.

Voľný pohyb v EÚ pre hlavy štátov neplatí

Slovensko neporušilo európske právo, keď zastavilo maďarského prezidenta László Sólyoma na hraničnom moste. Taký je názor generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora.

Zahrnutie aerolínií do ETS je podľa generálnej advokátky legálne

Európske pravidlá, podľa ktorých budú musieť letecké spoločnosti platiť za emisie uhlíka, sú podľa poradného názoru najvyššieho európskeho súdu právne v poriadku. Európsku komisiu tento názor potešil, zahraničné firmy, ktoré stoja proti nej, sa nevzdávajú.
Veda a inovácie 09-03-2011

Súdny dvor zamietol vytvorenie paneurópskeho súdu pre patenty

Súdny dvor EÚ nesúhlasí s vytvorením paneurópskeho súdu pre patenty, čo komplikuje praktické zavedenie posilnenej spolupráce členských štátov v oblasti európskeho patentu.
Obehová ekonomika 16-02-2011

Komisia žaluje Slovensko kvôli skládke odpadu

Európska komisia podáva na Slovensko žalobu kvôli nedostatočnej implementácii smernice o skládkach odpadov. Ďalšej žalobe môžeme čeliť pre nedostatky v predpisoch o strategickom environmentálnom posudzovaní.
Veda a inovácie 16-02-2011

Parlament odsúhlasil vznik celoeurópskeho systému patentovania

Napriek niektorým nedoriešeným oblastiam včera Európsky parlament súhlasil s tým, aby 25 členských štátov pokračovalo vo vytváraní pravidiel pre spoločný systém patentovania. Ten mnohí vnímajú ako kľúčový pre zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ. Proti súčasnému návrhu sú len Taliansko a Španielsko.
Veda a inovácie 12-01-2011

Bude patent na embryonálne kmeňové bunky?

Siahodlhá a kontroverzná diskusia o patentovaní ľudských kmeňových buniek odobratých z embryí by sa mohla pohnúť smerom vpred. Na Európskom súdnom dvore sa dnes totiž koná pojednanie za účelom zadefinovania ľudského embrya a jeho priemyselného a komerčného využitia.
Ekonomika 10-09-2010

ESD: Rakúsko a Nemecko obmedzujú hazardné hry nelegálne

Súdny dvor EÚ tento týždeň rozhodol, že rakúske a nemecké štátne monopoly, ktoré obmedzujú športové stávkovanie, lotérie a iné hazardné hry, konajú protiprávne.
Veda a inovácie 02-09-2010

Parlament a vlády zablokovali jednotný patent

Sedem členských krajín EÚ a Európsky parlament Súdnemu dvoru EÚ povedali, že plány Komisie na vytvorenie jednotného patentového súdu sú neprijateľné. Tento krok ukázal, že Únia je hlboko rozdelená v oblasti spoločného patentu- ten má byť pritom kľúčom k inováciám a konkurencieschopnosti Európy.
Budúcnosť EÚ 31-08-2010

Nemecký súd obmedzil svoju právomoc kontrolovať EÚ

Federálny nemecký ústavný súd sa vyhol stretu s Súdnym dvorom EÚ. Oklieštil vlastné právomoci kontrolovať jeho rozsudky.
Veda a inovácie 25-08-2010

Európsky súdny dvor skomplikoval plány na jednotný patent

Podľa informácií, ktoré prenikli na verejnosť, Európsky súdny dvor vo svojom odporúčaní tvrdí, že vytvorenie jednotného európskeho patentu nie je v súlade so zmluvami EÚ. Rozhodnutie ESD tak pravdepodobne niekoľko rokov trvajúci proces ešte pozdrží.
Vonkajšie vzťahy 01-03-2010

ESD “odstrihol” Izraelu osady na Západnom brehu

Izraelské osady na Západnom brehu nie sú z pohľadu EÚ a jej colnej politiky izraelským územím. Rozhodol o tom Európsky súdny dvor.

ESD: Výnimky v telekomunikáciách neexistujú

Nemecká telekomunikačná legislatíva preferuje postavenie dominantného operátora Deutsche Telekom, konštatuje nález Európskeho súdneho dvora. Rozhodnutie vytvára precedens, podľa ktorého nemožno nikomu udeliť „regulačné prázdniny“ a výnimky neexistujú.
Energetika 23-09-2009

Emisné kvóty: Komisia prekročila svoje právomoci

Komisia v roku 2007 prikázala Poľsku a Estónsku znížiť množstvo emisných kvót, čím konala nad rámec svojich kompetencií, konštatuje nález Súdu prvého stupňa. Súd vzápätí zrušil spomenuté rozhodnutia o maximálnom objeme emisných kvót. Mnohí sa obávajú, že to môže ohroziť obchodovanie s emisiami v EÚ.
Vonkajšie vzťahy 21-07-2009

Daň za osady na Západnom brehu? Clo.

Hamburský súd má rozhodnúť, či budú produkty vyrobené v židovských osadách na palestínskych územiach predmetom cla. "Čierneho Petra" v podobe politicky výbušného rozhodnutia tak radšej posunul Európskemu súdnemu dvoru.
Budúcnosť EÚ 09-06-2009

Generálny advokát ESD: Tieto eurovoľby sú precedens

Po prvýkrát sa v eurovoľbách prezentoval kandidát na predsedu Európskej komisie s prívržencami aj odporcami, tvrdí v rozhovore publikovanom na blogu Jiné Právo generálny advokát Európskeho súdneho dvora Miguel Maduro. Jednoduché posilňovanie právomocí EP však podľa neho demokratický deficit EÚ nerieši.
Sociálna politika 27-01-2009

Nevyčerpaná dovolenka pre práceneschopnosť sa musí preplatiť

Ak zamestnanec nevyčerpá všetky dni platenej dovolenky v danom kalendárnom roku pre chorobu alebo hospitalizáciu, zamestnávateľ mu musí vyplatiť náhradu. Vyplýva to z rozsudku, ktorý Európsky súdny dvor vyniesol uplynulý týždeň.
Budúcnosť EÚ 06-10-2008

Azelio Fulmini: Zmluve o EÚ by stačilo 50 článkov, nič viac

Lisabonská zmluva má stále šancu, no skôr ako konkrétne zmluvy by mala byť občanom komunikovaná myšlienka európskej integrácie, myslí si expert na inštitúcie a legislatívny proces EÚ, Dr. Azelio Fulmini. V rozhovore pre EurActiv.sk tvrdí, že zmluve o EÚ by stačilo 50 článkov a zároveň by to veľmi pomohlo pochopeniu zo strany občanov. Pripomína, že Lisabonská zmluva limituje možnosti európskych inštitúcií implikovane preberať kompetencie v rôznych oblastiach a zapája národné parlamenty do rozhodovania v EÚ. Dodáva, že tie isté argumenty, ktoré sa používajú v neprospech zjednotenej Európy paradoxne sú dobrými argumentami za Lisabonskú zmluvu.
Sociálna politika 18-07-2008

ESD rozšíril pôsobnosť antidiskriminačnej smernice

Ochrana zamestnancov s postihnutím pred diskrimináciou na pracovisku sa vzťahuje aj na tých, ktorí sa o postihnutých ľudí starajú. Rozhodol o tom Európsky súdny dvor.
Daňová politika 17-06-2008

Komisia žaluje Slovensko pre odpustenie dane

Slovensko bude čeliť žalobe na Európskom súdnom dvore pre starý daňový spor z roku 2004. Spoločnosť Frucona Košice vtedy získala odpísanie daňového dlhu 416,5 mil. Sk.

Poskytovateľ pripojenia môže kryť online pirátov

Európsky súdny dvor rozhodol, že poskytovatelia internetového pripojenia nie sú povinní sprístupniť osobné údaje svojich zákazníkov, ktorí porušujú autorské práva.