TÉMA: ESF

Ekonomika 14-05-2018

Europoslanec Van Nistelrooij: Kohézia ostáva pilierom EÚ aj napriek rozpočtovým škrtom

Rozpočtové škrty, ktoré navrhuje Komisia, sa vykompenzujú zvýšením vnútroštátneho spolufinancovania, uviedol holandský europoslanec LAMPERT VAN NISTELROOIJ.
Mestská agenda
Budúcnosť EÚ 07-11-2016

Väčšie právomoci miest pri integrácii utečencov?

Mestská agenda a program Mestských inovačných akcií prinášajú mestám nové možnosti začleňovania utečencov do spoločnosti.
Podnikanie 18-07-2014

EP navrhuje spoločný štandard pre odmeňovanie mladých

Europoslanci vyzývajú Komisiu, aby urýchlila fungovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a podnikla preventívne kroky proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.
Sociálna politika 02-01-2014

Bulharom a Rumunom skončili pracovné obmedzenia v EÚ

Európska komisia sa v tejto súvislosti snaží tlmiť snahu najmä Veľkej Británie, obmedziť voľný pohyb pracovných síl. Slovenska sa zmena pravidiel pre Bulharov a Rumunov netýka, kedže im pracovný trh otvorilo už v roku 2007.
Sociálna politika 22-11-2010

Hlavným cieľom budúcej regionálnej politiky „by malo byť zníženie chudoby“

Zníženie miery chudoby obyvateľstva v EÚ by malo byť jednou z hlavných priorít regionálnej politiky pre nadchádzajúcich desať rokov, uviedol eurokomisár pre zamestnanosť, sociálnu politiku a inklúziu László Andor. Mimovládne organizácie už vyjadrili obavy, že škrty v rozpočtoch štátov EÚ vháňajú za brány chudoby čoraz viac obyvateľstva.
Regionálny rozvoj 06-10-2010

„Škrtanie eurofondov by mohlo negatívne ovplyvniť sociálnu rovnosť“

Budúce škrty v regionálnych fondoch EÚ by mohli poškodiť schopnosť miestnych a regionálnych úradov vyvažovať ekonomický rozvoj s nevyhnutnými sociálnymi a environmentálnymi zmenami, povedal v rozhovore pre EurActiv odchádzajúci starosta Budapešti Gabor Demszky.
Poľnohospodárstvo 23-09-2010

Francúzsky program posiela farmárov späť do školy

Regionálny orgán v severnom Francúzsku vytvoril schému pre tých, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve. Napriek jeho popularite sa však tvorcom nedarí zabezpečiť dostatok prostriedkov z eurofondov, uvádza francúzsky EurActiv.
Regionálny rozvoj 16-07-2010

Národné parlamenty diskutujú o budúcnosti regionálnej politiky EÚ

Poslanci národných parlamentov a EP sa na začiatku tohto týždňa stretli v Bruseli, aby diskutovali o budúcnosti európskej regionálnej politiky. Názory sa rôznili, jedným z nich je, aby Európsky sociálny fond ostal pod kontrolou regionálnej politiky.
Regionálny rozvoj 19-03-2010

Poslanci žiadajú „krízový prístup“ k regionálnym eurofondom

Tvorcovia zákonov z výboru pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu včera schválili zjednodušený prístup k miliardám eur z regionálnych fondov. Domnievajú sa totiž, že rýchlejší prístup k nim je nevyhnutný na prekonanie hospodárskej krízy v Európe. Nové pravidlá by sa mali zaviesť do konca leta.
Regionálny rozvoj 17-02-2010

Ekológia oživuje zabudnutú pohraničnú obec

Dvaja školitelia sa snažia získať financie z Európskej únie na oživenie vymierajúcej pohraničnej obce. Prostriedky by mali zároveň pomôcť zrenovovať kultúrne centrum v tejto bulharskej obci a rozšíriť nový model ekologického vyučovania, píše EurActiv Bulharsko v rámci Projektu mesiaca.
Regionálny rozvoj 19-01-2010

Prieskum: Regióny aj v čase krízy málo spolupracujú

Hoci takmer všetky orgány miestnych a regionálnych samospráv zaviedli do praxe prostriedky na boj proti kríze a recesii, navzájom veľmi nespolupracovali. To u niektorých vyvolalo pocit izolovanosti ako ukazuje prieskum v regiónoch a mestách, ktorý sa uskutočnil ku koncu minulého roku.
Podnikanie 28-07-2009

Len tretina Slovákov verí, že najhoršie je za nami

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer najväčší pesimizmus ohľadom pokračujúcej krízy na pracovnom trh panuje v Pobaltských krajinách. Polovica všetkých Európanov očakáva väčšiu angažovanosť EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí.
Sociálna politika 20-11-2008

Podpora ESF na skvalitnenie ľudských zdrojov

Jednota dôchodcov na Slovensku realizuje projekt zvyšovania profesionality ľudských zdrojov.
Sociálna politika 12-09-2008

Celoživotné vzdelávanie si hľadá miesto aj v Bulharsku

Dnes sa v meste Plovdiv začína seminár, ktorý má byť impulzom pre rozvoj konceptu celoživotného vzdelávania v Bulharsku - myšlienky, ktorá tam zatiaľ silnú tradíciu nemá.
Sociálna politika 11-09-2008

Taliani sa budú učiť, ako na projekty ESF

V októbri sa v talianskom Miláne uskutoční seminár, ktorý má prispieť k lepšiemu manažmentu projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom je posilniť schopnosť čerpať európske prostriedky určené na projekty v sociálnej oblasti.
Sociálna politika 22-08-2008

Podpora inovácií cez telefonickú linku

Firmy a vzdelávacie inštitúcie v Nemecku, ktoré sa budú chcieť venovať výskumu, môžu nájsť pomoc na bezplatnej telefonickej linke. Pracovník služby im poradí, ako podať prihlášku, o aký grant sa uchádzať a či je lepšie v danom prípade žiadať o finančnú pomoc spolkovú krajinu, Nemecko alebo EÚ.
Sociálna politika 08-08-2008

V Estónsku sa bude vzdelávať 8.500 dospelých

Vláda v Talline sa rozhodla z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vzdelávať 8.500 dospelých. Školenia sú určené pre tých obyvateľov, ktorí nemajú možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania a súčasne si nedokážu zaplatiť komerčné školenia z vlastných prostriedkov.
Sociálna politika 07-08-2008

315 mil. korún pre mimovládne organizácie

Slovenská implementačná agentúra rozdelila viac ako 315 mil. korún slovenským mimovládnym organizáciám. Nenávratné finančné príspevky pomôžu zlepšovať kapacity ľudských zdrojov, podporia ďalšie vzdelávanie a budovanie partnerstiev.
Podnikanie 01-07-2008

SIA: Nové výzvy pre súkromný sektor

Sociálna implementačná agentúra zverejnila výzvy na predkladanie projektov pre súkromný sektor. Pre mimobratislavské regióny je určených 621 miliónov, pre Bratislavu 40 miliónov korún.
Sociálna politika 25-06-2008

SIA bude zlepšovať komunikáciu

Sociálna implementačná agentúra zlepšuje komunikáciu s mimovládnym sektorom – výsledkom má byť efektívnejšie čerpanie prostriedkov z ESF.
Regionálny rozvoj 22-05-2008

OP V: ŠPÚ hľadá nových jazykárov pre 1. stupeň ZŠ

Na reformu školstva nasadzuje ministerstvo a Štátny pedagogický ústav kalibre z eurofondov prvého národného projektu, Jeho príprava skončila v apríli 2008. 500 mil. Sk plánuje investovať štát do prípravy asi 5000 učiteľov cudzích jazykov.
Sociálna politika 18-04-2008

Projekty ESF: na priemyslovke čakajú na financie dlhé mesiace

V reportáži denníka SME odznieva kritika na dlhodobo meškajúce platby za výkony učiteľov na europrojektoch v gescii MŠ SR. Ministerstvo argumentuje opakovane zle nastaveným systémom z minulosti.
Vzdelávanie 08-04-2008

OP V / MZ SR: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov (OPV 2008/2.2/01)

Ministerstvo zdravotníctva uvoľnilo prvé milióny na vzdelávanie lekárov z eurofondov. Prvé projekty sa týkajú výlučne vyšších územných celkov a projekty sa predkladajúdp 7. júna 2008.
Ekonomika 08-02-2008

Eurofondy: SR vrátila Bruselu stovky miliónov

TV TA3 priniesla aktuálne prepočty vratiek nevyčerpaných alokácií eurofonodov z predchádzajúceho obdobia. Brusel dostal späť ďalších 272,8 mil. korún a celková suma vzrástla už na takmer štyri stovky miliónov. Suma z roku 2004 však poskočilo v údajoch MF SR o vyše 80 mil. korún. Chybou sú vraj aj politické a nie odborné nominácie do pozícii čelných manžérov.