TÉMA: estif

Solárny priemysel varuje pred nebezpečenstvami úprav podpory

Nepredvídateľným obmedzovaním schém výkupných cien energie zo slnka v Európe hrozí, že situácia v sektore zasiahnutom recesiou sa ešte zhorší. Pre EurActiv to uviedol vedúci predstaviteľ európskeho biznis združia pre solárnu energiu EPIA.

Solárny priemysel má optimistické vyhliadky rastu

Solárny priemysel ja stavia do pozície kľúčového prispievateľa k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 20% energetického mixu v Európe do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov. Napriek pôsobivému rastu však celkový podiel solárnej energie ostáva obmedzený.