TÉMA: estrela

24-02-2014

Hodnotové strety Európskeho parlamentu

Viaceré správy na pretrase v tomto období ukázali medzi europoslancami svetonázorové rozpory.
Slovensko v EP 11-12-2013

Odporúčania pre sexuálne a reprodukčné zdravie neprešli

Európsky parlament včera v hlasovaní odmietol tzv. správu Estrela. Hoci nemala záväzný obsah, europoslanci prijali text, ktorý zdôrazňuje, že ide o otázku vo výsostnej kompetencii členských štátov.
Slovensko v EP 10-12-2013

Europoslanci budú hlasovať o správe Estrela

Nelegislatívne uznesenie hovorí o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a smeruje štátom odporúčania v tejto oblasti.