TÉMA: ets

Podnikanie 11-04-2013

Hlasovanie o backloadingu: Budúcnosť európskeho priemyslu je na vážkach

Napriek súčasnému prepadu cien uhlíka funguje systém EÚ pre obchodovanie s emisiami tak ako má a nemal by sa ďalej upravovať, tvrdí Gordon Moffat. Inak hrozí, že ceny uhlíka podnietia rast cien energií a priemysel v Európe sa stane v globálnej súťaži menej konkurencieschopný.
Energetika 22-05-2012

Obchodovanie s emisiami je v európskej energetike kľúčové

Aby sa v Európe obnovila dôvera v sektor elektriny ako hlavného hráča pri obmedzovaní emisií uhlíka, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Podľa Giuseppe Montesana zo spoločnosti ENEL medzi ne patria konkrétne priebežné ciele redukcií a schéma obchodovania s emisiami, schopná vyslať jasný signál o cene CO2.

Záchrana vlajkovej klimatickej iniciatívy v Európe

Recesia stlačila cenu uhlíka a znížila stimuly firiem k ďalšej redukcií emisií a k investíciám do zelených inovácií. To podľa Thomasa Leggeho z Nemeckého Marshallovho fondu USA ohrozuje naplnenie emisných cieľov do roku 2020.

Zasahovať do obchodu s emisiami je chyba

Návrh odložiť niektoré emisné povolenky v európskom systéme obchodovania s emisiami (EÚ ETS), čím by sa mala zvýšiť ich cena, je zlým krokom pre kredibilitu schémy aj pre európsku konkurencieschopnosť – najmä pre chemický priemysel. Tvrdí to William Garcia z asociácie CEFIC.

Posilnenie klimatického cieľa EÚ na -30%: Ekonomické dopady na Slovensko

Nová štúdia, ktorú si nechal vypracovať Greenpeace Slovensko poukazuje na to, že zvýšenie emisného redukčného cieľa EÚ z 20% na 30% CO2 do roku 2020 (oproti emisiám z roku 1990) by neprinieslo negatívne dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Celkové náklady na dosiahnutie 30% cieľa by mali byť dokonca o 5 miliónov eur nižšie.

Energetická efektívnosť versus EÚ ETS: Kontraproduktívny kmeňový systém v Komisii

Vnútorné vojny v rámci Európskej komisie medzi generálnym riaditeľstvom (DG) pre opatrenia na ochranu klímy a DG pre energetiku podkopávajú podľa Maïté Jaureguy-Naudin z francúzskeho think-tanku IFRI vlajkový systém EÚ pre obchodovanie s emisiami.
Veda a inovácie 17-06-2011

Obmedzenie emisií o 20 % do roku 2020: Držte sa plánu!

Podľa Huberta Manderyho, šéfa Európskej rady chemického priemyslu (Cefic), by zvýšenie cieľa pre obmedzenie emisií v EÚ ohrozilo konkurencieschopnosť priemyslu a viedlo by k potenciálnym priamym a nepriamym nákladom vo výške niekoľko miliárd eur.
Ekonomika 05-07-2007

Vplyv systému obchodovania s emisiami na konkurencieschopnosť

Obavy z ohrozenia konkurencieschopnosti patria medzi najväčšie bariéry výraznejšieho obmedzenia emisií CO2 z priemyselnej výroby.