TÉMA: EÚ-10

Budúcnosť EÚ 30-03-2007

Wolfgang Merkel: EÚ by nemala ísť nad svoje limity

Profesor Wolfgang Merkel, politológ a riaditeľ výskumného centra „Democracy, Structures, Performance, Challenges“ hovorí o hraniciach rozširovania EÚ a stave demokracie v strednej a východnej Európe.
20-07-2006

Koniec ilúzií na východe

Od svojho vstupu do EÚ v máji 2004 nové členské štáty nemajú príliš dobrú náladu. Pod vplyvom tlaku zo strany konzervatívnych strán a nostalgie za komunizmom sa je európsky sen zrejme minulosťou. Analýza hodnotí situáciu v nových členských štátoch EÚ dva roky po vstupe.
Ekonomika 26-05-2006

Regionálne rozdiely v Únii a SR

Regionálne rozdiely regiónov EÚ sú obrovské. Najbohatší je región vnútorného Londýna s 278% priemeru EÚ, na opačnom konci je poľský región Lubelskie s 33% priemeru EÚ-25, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa.
Veda a inovácie 22-05-2006

Nové členské štáty trápi nezamestnanosť

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom verejnej politiky a lisabonská agenda zatiaľ nebola v nových členských štátoch dostatočnou vzpruhou.
05-05-2006

EÚ dva roky po rozšírení – analýza

V stredu 3. mája vyšla správa, ktorá monitoruje ekonomický vývoj v EÚ dva roky po rozšírení z mája 2004. Podľa jej záverov z rozšírenia ekonomicky získali všetky členské štáty.
Sociálna politika 21-03-2006

Nemecko neotvorí trh práce

Konzervatívno-sociálnodemokratická vláda v Berlíne bude dnes hlasovať o vylúčení pracovníkov z ôsmych krajín strednej a východnej Európy zo svojho trhu práce až do roku 2009.
Sociálna politika 10-03-2006

Španielsko otvorí novým členom trh práce

Španielska vláda oznámila, že na rozdiel od iných členských krajín EÚ neobnoví reštrikcie na voľný pohyb pracovníkov z ôsmich krajín strednej a východnej Európy, keď 1. mája uplynie súčasné prechodné obdobie.
Sociálna politika 23-01-2006

EÚ-10 má opäť smolu

Občania nečlenských krajín EÚ majú od 23. januára lepší prístup k práci v západnej Európe, než obyvatelia z nových členských krajín Únie, pretože do platnosti vstúpila smernica o občanoch tretích krajín z roku 2003.
Sociálna politika 16-01-2006

Komisia nevie, čo s pracovníkmi z EÚ-10

Členovia Európskej komisie sa nevedia dohodnúť, či otvoriť pracovné trhy západoeurópskych štátov pre pracovníkov z nových členských krajín EÚ.