TÉMA: EÚ-Afrika

Budúcnosť EÚ 06-12-2016

Migrácia: Silné a slabé stránky nového partnerstva s Afrikou

Stratégia pre riadenú migráciu si okrem opatrení na navracanie a prerozdeľovanie utečencov, vyžaduje aj rešpektovanie ich práv a humanitných potrieb.