TÉMA: eurelectric

Francesco Starace
Fosílne palivá 06-10-2017

Šéf Enelu: Uhlie je mŕtve, plyn otázny

Francesco Starace očakáva znovuzrodenie jadrovej energie napriek tomu, že jeho firma odchádza zo Slovenských elektrární.
nabíjačka

Elektromobily môžu pomôcť dodávateľom elektriny. Má to však háčik

Eurelectric žiada zvýhodnenie zelenej elektriny v smernici o energetickej efektívnosti.

Eurelectric: Záloha variabilných OZE plynom nie je automatická

Elektrárne na plyn môžu vďaka rýchlosti nábehu slúžiť ako záložný zdroj pre variabilné obnoviteľné zdroje, avšak musia sa prispôsobiť na flexibilnejšie režimy prevádzky. Je preto nutné, aby politici, regulačné úrady i firmy pôsobiace na trhu, aktívne prijali hneď niekoľko opatrení.

Na summite sa pozornosť opäť upriami na Ukrajinu

Členské štáty stále nie sú jednotné v termíne prijatia nových klimatických cieľov. Agende tohto týždňového summitu bude pravdepodobne namiesto klímy a energetiky dominovať Ukrajina.

Flexibilita a agregácia – Požiadavky pre ich interakciu na trhu

Rastúci podiel variabilnej výroby elektriny v Európe zvyšuje potrebu flexibility sústavy. Flexibilitu na strane dopytu by mohli trhoví hráči využiť na optimalizáciu svojho portfólia a prevádzkovatelia trhu na účely vyváženia sústavy a riadenia obmedzení.
Energetika 03-12-2013

Distribúcia elektriny v Európe – Fakty a čísla

Koľko je v Európe distribučných spoločností v sektore elektriny? Približne 2 400. Koľko zákazníkov obsluhujú? Prostredníctvom 10 miliónov km vedenia pripájajú asi 260 miliónov odberateľov. Správa asociácie Eurelectric prináša fakty a kvantitatívne údaje týkajúce sa distribúcie elektriny v Európe.
Fosílne palivá 02-12-2013

Na účtoch za elektrinu rastú najmä dane a poplatky

V oblasti výroby elektriny sa v Európe ukazuje čierno-zelený scenár - zvyšuje sa výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov a uhlia. Vzhľadom na rast účtov za elektrinu, obzvlášť zahrnutých daní a poplatkov, sa do popredia záujmu dostáva cenová dostupnosť a konkurencieschopnosť.

Časť ministrov EÚ žiada ambicióznu klimatickú politiku

Ministri životného prostredia 13 krajín, medzi ktorými chýba Slovensko, a tiež viacero biznis lídrov sa pripojilo k výzve prijať ambiciózne energetické a klimatické ciele do roku 2030, reformovať systém obchodovania s emisiami a naštartovať cestu zeleného rastu.

EÚ diskutuje o rozšírení štátnej pomoci pre jadro, Slovensko to podporuje

Niektoré krajiny Únie vrátane Slovenska podporujú rozšírenie štátnej pomoci pre jadrové elektrárne. Ministerstvo financií zároveň odporúča pokračovanie nepriamej podpory domácich fosílnych palív.
Doprava 16-07-2013

Zavádzanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá: Ako zorganizovať trh?

Koncepčný dokument Eurelectric predstavuje dva modely organizácie trhov a budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektriomobily. V závislosti na zvolených modeloch, ktoré sa už implementujú v jednotlivých krajinách EÚ, dochádza k odlišnému rozloženiu nákladov.
Podnikanie 17-06-2013

Finančná situácia odvetvia elektrickej energie – ekonomická a finančná aktualizácia

Priepasť medzi kapitálovými nákladmi a profitabilitou firiem v sektore elektrickej energie zostáva stabilná, čo indikuje, že priemerná spoločnosť v tomto odvetví prechádza procesom deštrukcie hodnoty, ktorý nevyhnutne reflektujú aj ceny na akciovom trhu, uvádza sa v analýze združenia Eurelectric.
Energetika 05-06-2013

Štruktúra sieťových poplatkov pre inteligentný energetický systém

Sieťové poplatky by mali byť nákladovo efektívnejšie a zaistiť, že spotrebitelia platia len za elektrinu, ktorú naozaj spotrebujú. Aj to je jedno z odporúčaní, ktoré vyplývajú z novej správy asociáacie Eurelectric o štruktúrach sieťových poplatkov v Európe.
Energetika 17-05-2013

Energetici varujú pred drahým dekarbonizačným ničnerobením

Bez včasných investičných signálov bude v období 2020-2030 Európa čeliť „stratenej dekáde“ v dôsledku nečinnosti v oblasti klimatickej a energetickej politiky. Hlavnou prioritou pre energetické firmy by mali byť inovácie.
Energetika 12-10-2012

Nové klimatické ciele nebudú skôr ako v roku 2015

Nové ciele pre zníženie oxidu uhličitého do roku 2030 sa nepredložia skôr ako po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Uviedol to jeden predstaviteľov EK v oblasti boja s klimatickou zmenou.
Energetika 11-07-2012

Úspory energie si vyžiadajú mesiace spotrebiteľských kampaní

Po mesiacoch politického dohadovania o podobe smernice o energetickej účinnosti budú nasledovať ďalšie mesiace kampaní, aby sa zaistilo, že spotrebitelia využijú všetky jej benefity a dodávatelia energií zase prispôsobia svoje obchodné modely.
Energetika 15-05-2012

Energetici lobujú za rýchlu dohodu o úsporách

Európske energetické spoločnosti by privítali, keby sa smernica o energetickej efektívnosti dohodla v priebehu pár týždňov.

Energetici odmietajú záväzné ciele EÚ pre efektívnosť

Európski dodávatelia elektriny nesúhlasia s povinnými každoročnými úsporami energie vo výške 1,5 % a preferujú vlastné spôsoby ako zlepšiť svoju produktivitu – prostredníctvom vyšších cien elektrickej energie alebo dotácií z verejného sektora.

Firmy aj mimovládny sektor podporujú rozvoj elektrickej infraštruktúry

Prieskum názorov v Európe ukázal jasnú podporu toho, aby sa plánovanie i financovanie prioritne sústredilo na urýchlenú výstavbu európskej prenosovej sústavy.
InzerciaKomerčný obsah
Energetika 13-06-2011

Generálny riaditeľ Enelu prezidentom európskeho energetického združenia Eurelectric

Fulvio Conti, generálny riaditeľ spoločnosti Enel, bol zvolený prezidentom európskeho energetického združenia Eurelectric. Voľba prebehla na zasadnutí predstavenstva Eurelectric v nedeľu 12. júna 2011, počas výročnej konferencie združenia v Štokholme.

Brusel pomaly kráča v ústrety inteligentným sieťam

Európska komisia včera načrtla nový regulačný rámec, ktorým by sa mali riadiť inteligentné siete. Pre rozvoj sietí prospešný pre spotrebiteľov bude potrebná jasná legislatíva i motivácia investorov, keďže veľkú časť nákladov ponesú prevádzkovatelia sietí a dodávatelia elektriny.

Energetické firmy žiadajú koordinovaný rozvoj sietí

Európa potrebuje koordinovanejšie plánovanie elektrickej infraštruktúry, aby dokázala plne využiť výhody investovania do obnoviteľných zdrojov, tvrdia veľkí európski výrobcovia elektrickej energie, a solárny sektor.
Trh s energiami 05-10-2009

EÚ chce viac transparentnosti v účtoch za energie

Európske energetické firmy súhlasili so súborom dobrovoľných pravidiel pre transparentnejšie účty za energie. reagovali na množstvo sťažností európskych spotrebiteľov.
Trh s energiami 13-07-2009

Výrobcovia elektriny žiadajú daňovú harmonizáciu

Rozdiely v zdaňovaní elektrickej energie v členských krajinách narúšajú súťaž. Európske združenie výrobcov elektrickej energie, Eurelectric, preto žiada vyššiu daňovú harmonizáciu.
Ekonomika 12-06-2007

Elektrárne s uskladňovaním CO2 zatiaľ počkajú

Technológia zachytávania a geologického uskladnenia CO2 je súčasťou celkového úsilia o dosiahnutie uhlíkovo-neutrálnej produkcie elektrickej energie do roku 2050. Avšak podľa priemyselnej asociácie Eurelectric jestvuje hrozba, či bude jej zavedenie komerčne uskutočniteľné.