TÉMA: euroace

Fosílne palivá 20-05-2014

„Deň energetickej závislosti“ je každým rokom skôr

Zvýšenie energetickej efektívnosti o 40 % by posunulo „deň energetickej závislosti“ z júna na október a znížilo nutnosť dovozu energie o 80 %, presviedčal riaditeľ EuroAce, ministrov EÚ pre energetiku.
Energetika 25-07-2012

Pri nových úsporách energie hrozí recyklácia starých programov

Odborníci varujú, že členské štáty sa budú pri implementácii opatrení smernice o energetickej efektívnosti snažiť spojiť svoje rôzne záväzky a zakomponovať ich do existujúcich iniciatív.

Šance dosiahnuť 20 percentné úspory energie v EÚ nie sú vysoké

Vyhliadky, že EÚ do roku 2020 splní svoj cieľ usporiť 20 % energie, sú podľa predstaviteľa Európskej komisie asi 60 percentné. Hodnotenie účinkov pripojené k cestovnej mape pre energetiku však hovorí, že Únia je ďaleko od jeho dosiahnutia.
Energetika 18-02-2009

Ako stavať budovy šetriace energiu

Vlády by mali jasnejšie komunikovať plány v oblasti energetickej efektívnosti budov. Stavebné firmy tak získajú väčšiu istotu v budúcom dopyte.