TÉMA: eurobarometer

Vzdelávanie 03-06-2007

Mladí Európania v roku 2007

Riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie dalo vypracovať špecializovaný prieskum názorov a postojov mladých ľudí. Ukázalo sa, že v zásade zdieľajú mladí ľudia pozitívny postoj k Európskej únii, hoci väčšmi to platí o mladých z nových členských krajín, než o mladých z pôvodnej európskej pätnástky. Pravdepodobne to súvisí s tým, že EU sa najčastejšie vo vnímaní mladých spája so slobodou cestovania, štúdia a práce kdekoľvek v rámci Únie.
Budúcnosť EÚ 07-08-2005

O povahe európskej krízy

Čo znamená vyhlásenie, že Európska únia „je v kríze“? Komentár sa na základe výsledkov prieskumu eurobarometra pýta na otázku, čo občania od Európskej únie vlastne očakávajú.