TÉMA: Eurochambres

Podnikanie 30-09-2009

Christophe Leitl: Malé podniky potrebujú silného komisára

Podľa čestného prezidenta Eurochambres Christopha Leitla nový komisár, ktorý bude zodpovedný za malé a stredné podniky, bude musieť byť silnou osobnosťou, aby dokázala bojovať za drobné podnikanie. Okrem toho varoval, že MSP by nemali byť na poslednom mieste, keď kríza pominie.
Veda a inovácie 05-12-2006

Jasná budúcnosť pre európskych podnikateľov

Rok 2007 vidí väčšina európskych podnikov optimisticky. Ich dôveru v ekonomické zotavenie podporil tohtoročný rast. Dopady zotavenia však nepociťuje každý.
Veda a inovácie 28-03-2006

Sociálne otázky opäť agendou EÚ

Závery jarného stretnutia Rady, ktoré obsahujú záväzok voči sociálnej súdržnosti, väčšiemu zapájaniu občanov, a vytváraniu pracovných miest pre mladých, prijali rovnako pozitívne Strana európskych socialistov, sociálne MVOi podniky.
Sociálna politika 28-02-2006

Pomoc pracovníkom postihnutým globalizáciou

V stredu 1. marca zverejní Komisia viac detailov o európskej finančnej pomoci pre pracovníkov, ktorí sa stali obeťami reštrukturalizácie firiem v dôsledku globalizácie.
Veda a inovácie 23-01-2006

Čas na posúdenie národných reformných programov

Komisia 25. januára zverejní svoje posudky reformných programov členských štátov. Priemyselný sektor považuje programy za málo ambiciózne.