TÉMA: eurocommerce

Poľnohospodárstvo 26-02-2015

Rok po: Nekalé obchodné praktiky v potravinárstve

V júni 2014 označila Európska komisia združenie Supply Chain Initiative ako jeden z vhodných nástrojov na predchádzanie nekalým obchodným praktikám. Nezáväzná platforma nedávno zhodnotila rok svojej práce.
Potravinárstvo 25-07-2014

Prínos maloobchodu a veľkoobchodu k európskej ekonomike

Správa Oxford Said Business School mapuje ekonomický prínos sektoru maloobchodu a veľkoobchodu pre európsku ekonomiku, najmä s ohľadom na adaptovanie sa na digitálnu ekonomiku.
Obehová ekonomika 11-11-2011

Novelizácia smernice nerieši problém malého elektroodpadu

Povinnosť predajcov bezplatne prevziať od zákazníkov späť všetok odpad z elektronických zariadení môže znieť príťažlivo, avšak podľa Christiana Verschuerena zo združenia EuroCommerce takýto univerzálny prístup pre všetkých nemôže v skutočnosti fungovať.
Ekonomika 29-01-2008

Prichádza Jednotný priestor platieb v eure (SEPA)

Od 28. januára 2008 prebiehajú základné platby v eure jednotným systémom vo všetkých členských krajinách. Každá transakcia sa vyznačuje rovnakou procedúrou a dĺžkou spracovania. Poplatky a debetné produkty zatiaľ SEPA neupravuje.
Ekonomika 22-05-2007

EÚ harmonizuje pravidlá spotrebných úverov

Po rokoch rokovaní našli členské štáty EÚ kompromis pre novelizáciu smernice o spotrebných úveroch, ktorá harmonizuje pravidlá poskytovania úverov naprieč celou EÚ a umožňuje spotrebiteľom vybrať si najlepšiu možnosť.
Veda a inovácie 07-03-2007

Podnikatelia lídrom EÚ: zatiaľ je predčasné oslavovať

Aj napriek súčasnému vzostupu európska ekonomika stále zaostáva za americkou. Európski obchodníci upozorňujú, že európski lídri by mali k tejto situácii čím skôr zaujať vhodný postoj.
Ekonomika 09-06-2006

ECB vystrašila európske podniky

Niekoľko európskych podnikateľských združení vyjadrilo svoju nespokojnosť s nárastom úrokových mier ECB o 0,25%, ku ktorému došlo 8. júna.