TÉMA: Europa

Budúcnosť EÚ 11-04-2014

Stredná Európa pripravená na budúcnosť

Krajiny Vyšehradskej skupiny si pripomínajú 10. výročie vstupu do Európskej únie. Na úspešnú dekádu členstva v únii musia podľa autorov analýzy nadviazať novým programom, ktorý bude zmeny v Európe reflektovať.

EÚ musí pracovať pre ľudí, nie pre krásu procesov

EÚ pevne uchopila hospodárske riadenie, ale jeho nesprávne zameranie môže byť škodlivé, píše Renaud Thillaye.
Budúcnosť EÚ 15-02-2013

Stredná a východná Európa na prahu tretej dekády demokracie

V postkomunistickej Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku - sa demokracia nepochybne stala “the only game in town”. Do akej miery však tieto krajiny ovládajú jej pravidlá a kto je najlepším hráčom?
Ekonomika 18-06-2012

Biznis odporúčania pri napĺňaní stratégie Európa 2020

Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham) načrtla niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli prispieť k naplneniu cieľov slovenskej vlády vo vytváraní nových pracovných miest, zvyšovaní konkurencieschopnosti a budovaní inovatívnejšej spoločnosti.
Budúcnosť EÚ 13-06-2012

Grécka geopolitická orientácia nie je samozrejmosťou

Pre svoju geografickú polohu a geopolitický význam bude Grécko v hre ešte veľa rokov, myslí si Robert D. Kaplan.
Budúcnosť EÚ 20-12-2011

Čo sa bojíme, že stratíme, ak zachránime Európu?

EÚ potrebuje hlbšiu integráciu, aby sa mohla vysporiadať s dôsledkami finančnej krízy. Zároveň musí konať so zmyslom pre solidaritu a spoločnú zodpovednosť, tvrdí Staffan Nilsson, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
Ekonomika 31-03-2011

Nové bojové pole Sociálnej Európy

Kríza eurozóny zmenila debatu o „Sociálnej Európe“. Hrozí, že podkope proeurópske nálady ľavicových politikov. Uviedol Olaf Cramme, ktorý pôsobí na London School of Economics. Uvažuje o tom, ako by mohli zástancovia „Sociálnej Európy“ využiť túto situáciu vo svoj prospech.
Ekonomika 22-12-2010

Prekvapivá húževnatosť novej Európy

Pred dvoma rokmi sa zdalo, že päť z desiatich nových východoeurópskych členov Európskej únie- tri pobaltské štáty, Maďarsko a Rumunsko- spustoší globálna finančná kríza. Na obzore boli sociálne nepokoje, obrovská devalvácia a populistické protesty.

Krátkozraké európske škrty v obrane

Po celej Európe sa škrtajú rozpočty a nastupuje nová éra uťahovania opaskov. Ako najľahší terč sa javia výdavky na obranu. Dokonca aj Veľká Británia vedená konzervatívcom Davidom Cameronom sa pripojila k horúčkovitej snahe o oklieštenie výdavkov na obranu.
Doprava 08-10-2010

Európa sa obracia doprava

Čo sa stalo s tými dobrými Európanmi, s tými príjemnými ľuďmi v malých štátikoch na severe, ktoré sa radi pokladali za svetových preborníkov v slobode a tolerancii?
Budúcnosť EÚ 02-06-2009

Za ozajstnú debatu o Európe

Nenápadne, nevtieravo: 1 mája odbilo päť rokov od vstupu Slovenska do Európskej Únie. Príležitosť zamyslieť sa nad absolvovanou cestou ako aj nadchádzajúcou etapou nevyužili mnohí. A to napriek tomu, že sa chystajú voľby do Európskeho parlamentu, ktorého právomoci sa predsa majú v prípade ratifikácie Lisabonskej zmluvy opäť rozšíriť.
Fosílne palivá 15-04-2009

Konsolidácia ropného priemyslu v strednej Európe pod taktovkou ruských spoločností

Ruské spoločnosti ťažiace ropu a zemný plyn sa už dlhší čas snažia o prienik do spracovateľskej časti energetického reťazca. Vertikálne integrovaný biznis, ktorý sa snažia docieliť, je logickým krokom a z ich pohľadu rozumnou obchodnou stratégiou. Znamená získanie majetkových účastí nielen v ťažbe uhľovodíkov, ale aj v ich preprave a spracovaní na konečný produkt.
Budúcnosť EÚ 27-03-2008

Kosovo: (Ne)logický postoj evropských zemí

Vyhlášení nezávislosti Kosova, jenž proběhlo 17. února 2008, bylo očekávaným aktem, který otevřel novou kapitolu mezinárodních vztahů, mezinárodního systému a především mezinárodního práva. Z pohledu Prištiny a jednostranného vyhlášení nezávislosti se nejedná o první příklad v dějinách. Precedentem se Kosovo stává až ve vztahu k způsobu vyhlášení.

Nezávislé Kosovo rozdelilo Európu

Ani nie tak vyhlásenie nezávislosti Kosova 17. februára 2008 formou jednostranného aktu provinčného parlamentu ako reakcia medzinárodného spoločenstva podstatným spôsobom ovplyvní nielen politický vývoj v Srbsku, ale aj ďalší charakter systému medzinárodných vzťahov na európskej a globálnej úrovni.
Fosílne palivá 21-01-2008

Plynárenská mapa Európy

Posledné obdobie je plodné na rôzne dohady o nových líniách plynovodov. Každá z navrhovaných trás má svoje pozadie a problémy, ktoré môžu viesť k prekvapujúcim zvratom. Línie sa geograficky orientujú na sever a juh Európy, ktorými nové potrubia budú viesť. Zdôvodňujú sa rastúcou spotrebou plynu v Európe, energetickou bezpečnosťou krajín, ako aj diverzifikáciou exportných a importných trás a zdrojov.
Budúcnosť EÚ 06-11-2007

Ako by mala Európa reagovať na výzvy “storočia Ázie”

Európa je unavená a čelí hospodárskemu úpadku, uvádza vo svojej analýze bývalý maďarský minister pre medzinárodné hospodárske vzťahy. Zároveň je presvedčený, že Európa potrebuje prirodzené oživenie, ktoré nebude vyplývať len z ďalšieho nariadenia.
Slovensko v EP 19-09-2007

Obchodovanie s deťmi v juhovýchodnej Európe

Pod patronátom europoslankyne Edit Bauer (EĽS-ED) sa na pôde Európskeho parlamentu konala konferencia o obchodovaní s deťmi v juhovýchodnej Európe. Prezentovali sa na nej závery z výskumu "odolnosti", či naopak exponovania detí voči tomuto fenoménu.
Budúcnosť EÚ 25-06-2007

Nový fenomén v stredoeurópskej politike? Euroskepticizmus a štáty V4

Euroskepticizmus je pojem často používaný, no zároveň nejasný a často nejednoznačne vykladaný a mylne aplikovaný. Čoraz častejšie sa vyskytuje aj našom priestore.
Budúcnosť EÚ 06-06-2007

Budúcnosť Európy – cestovná mapa k novej Zmluve

Riešenie krízy prijímania Ústavnej zmluvy je možné vtedy, ak sa budú politickí lídri koncentrovať na skoncipovanie krátkeho textu, ktorý by priniesol nevyhnutné zmeny, aby EÚ fungovala lepšie a efektívnejšie ako doteraz. Rozdelená Európa predstavuje riziko pre prijatie akéhokoľvek kroku na riešenie ústavnej krízy.
Zdravotníctvo 22-03-2007

Poplatky v zdravotníctve v strednej a východnej Európe

Health Policy Institute porovnával regulačné poplatky v zdravotníctve v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Pobaltia a výsledky prieskumu publikoval začiatkom marca.
Budúcnosť EÚ 17-05-2006

Etika, akcia a perspektíva oživenia Európy

Analýza je diskusiou a konfrontáciou názorov dvoch jej autorov na tému znovuoživenia Európy.
Budúcnosť EÚ 19-04-2006

Ako by vyzerala federálna Európa?

Autorka vo svojej knihe vysvetľuje problematiku európskeho federalizmu mladým ľuďom, a to veľmi jasným a zrozumiteľným jazykom.
Budúcnosť EÚ 28-07-2005

Jestliže doma používáme termín zahraničí, nemyslíme tím již Evropu

Autor sa pokúša nájsť odpovede na známe a často kladené otázky - existuje vôbec euróspka identita? Ak áno, aká je? Sú politické hranice Európy totožné s geografickými? Kde Európa začína a kde končí? Má Európa dušu?
Vonkajšie vzťahy 17-09-2003

“Pohľady na vzdelávanie”

Správa prezentuje indikátory merania aktuálnej situácie v systéme vzdelávania v krajinách OECD.