TÉMA: Europa

Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 15-05-2014

Dotačný program Európa pre občanov je aktuálnejší vďaka ukrajinskej kríze

4. jún 2014 - oficiálne potvrdená uzávierka na predkladanie projektov v novom programovom období Európy pre občanov na roky 2014-2020!
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 17-04-2014

Dotačný program Európa pre občanov pre roky 2014 – 2020 je oficiálne schválený

V pondelok 14. apríla 2014 bol Radou Európy finálne schválený nový sedemročný program EÚ „Európa pre občanov 2014 – 2020“ s rozpočtom takmer 185,5 mil. Eur.