TÉMA: european

Komisia odmení ekologické snahy malých miest

Európska komisia rozširuje ekologické ocenenia miest aj na malé samosprávy do 100 tisíc obyvateľov. Prihlásiť sa tak môže viac ako 450 európskym miest, vrátane tých slovenských.
Vonkajšie vzťahy 02-07-2014

TTIP je príležitosťou pre malé podniky

Otvorenie trhov na oboch stranách Atlantiku vytvorí množstvo obchodných príležitostí. Európski vyjednávači by preto mali prijať perspektívu pre malé podniky, hovorí David Caro Z Európskej aliancie malých podnikov.
Podnikanie 20-05-2014

Nedôvera v biznis je v EÚ hlboký problém

Kým podnikatelia diskutovali o udržaní dôvery občanov, stovky protestujúcich zatkla polícia.
Budúcnosť EÚ 07-06-2013

Verhofstadt a Cohn-Bendit dostali európsku cenu

Ocenenie European Leader Award si v Bruseli prebrali líder skupiny euroliberálov a spolupredseda skupiny zelených.

EÚ rozbieha nadáciu na politické angažovanie sa v susedstve

European Endowment for Democracy bude šéfovať poľský diplomat. Do jej mandátu budú spadať podpora politických strán aj neregistrovaných mimovládok.

EÚ rozbieha nadáciu na politické angažovanie sa v susedstve

European Endowment for Democracy bude šéfovať poľský diplomat. Do jej mandátu budú spadať podpora politických strán aj neregistrovaných mimovládok.
Ekonomika 02-07-2010

Van Rompuy pripravuje „inteligentné sankcie“

Predseda Európskej rady hovoril na European Business Summit o ambíciách svojej pracovnej skupiny pre hospodárskej riadenie, ktorá má navrhnúť sankcie pre krajin porušujúce rozpočtové pravidlá.
Vonkajšie vzťahy 03-12-2009

NATO, Rusko a európska bezpečnosť

„Krajiny na východe a severe Európy sa obávajú, že sa Moskva potáca ku konfrontácii s NATO“, a na svoje znepokojenie majú dobré dôvody, tvrdí Tomáš Valášek v novembrovej analýze think-tanku Centre for European Reform.
Zdravotníctvo 26-10-2009

Občania očakávajú väčšiu angažovanosť EÚ v zdravotníctve

V Bratislave sa bude diskutovať o odporúčaniach európskych občanov v oblasti zdravia. O odporúčaniach, ktorým Európska komisia prisľúbila načúvať.

Čaplovič: Byť v EÚ a NATO je lepšie, než stáť bokom

V utorok sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí konala konferencia „5 rokov Slovenska v EÚ a NATO, od príjemcu bezpečnosti k jej poskytovateľovi“. Hostia hodnotili päťročné členstvo Slovenska v oboch zoskupeniach, identifikovali úspechy a predstavili svoj pohľad na najdôležitejšie výzvy, ktoré prídu v budúcnosti.
Budúcnosť EÚ 29-05-2009

Európska komisia 2004-2009: politicky oslabená inštitúcia?

Komisia pod vedením José Manuel Barrosa bola „politicky oslabená“, tvrdí správa EPIN, zostavená na základe príspevkov expertov z 25 členských krajín.
Budúcnosť EÚ 15-01-2008

Príprava na multipolárny svet v roku 2020

S ohľadom na pravdepodobný relatívny pokles americkej moci v blízkej budúcnosti, by mala EÚ zlepšiť svoje inštitúcie a kapacity, ak sa má v novom multipolárnom systéme objaviť ako silný piliér. Tvrí to analýza Centra pre európsku reformu.

Brusel chce väčšiu vojenskú koherenciu EÚ

Šéfovia rezortov obrany sa zhodli, že do vojenského výskumu treba investovať viacej zdrojov, ideálne v podobe medzinárodných projektov. Otázne je, či budú členské štáty ochotné zdieľať kľúčové vojenské technológie na európskej úrovni.
Podnikanie 19-04-2007

Regióny: Európske podnikateľské ocenenie 2007

Komisia v spolupráci s NADSME vyhlásila II. ročník "Európskych podnikateľských ocenení (European Enterprise Awards)" určený regiónom EÚ s najpodnikateľskejším duchom.
Zdravotníctvo 11-01-2007

Európska stratégia pre globálne zdravie

Publikácia žiada vytvorenie európskej stratégie pre globálne zdravie a aktívnejšiu úlohu EÚ.
Regionálny rozvoj 24-10-2006

Slovenský vidiek súperí o podnikateľské ocenenie Únie

23. októbra zverejnila Komisia zoznam 51 uchádzačov o titul "European Enterprise Awards / Európske podnikateľské ocenenia" určené pre najpodnikateľskejšie regióny EÚ. Nominovaný je priemyselný park východoslovenskej obce Kechnec a západoslovenská obec Slovenský Grob.
Budúcnosť EÚ 15-03-2006

Rozšírená Únia a jej neistá Ústava

Analýza skúma, či by prijatie Ústavnej zmluvy prinieslo významné zmeny.
Veda a inovácie 01-03-2006

Zamestnanosť a konkurencieschopnosť – kľúčová úloha vzdelávania

Autor sa pozerá na prepojenie medzi kvalifikáciou a zamestnanosťou v kontexte Lisabonskej agendy.
07-02-2006

Demokratizácia, europeizácia a regionalizácia za EÚ

Analýza sa vyjadruje ku kontroverznej otázke ceznárodnej regionálnej spolupráce v Eurázii, pokrývajúc analýzu spolupráce medzi Európou a regiónmi Ruska.