TÉMA: euroregión

Regionálny rozvoj 22-07-2008

Euroregióny dostali príspevky na činnosť

Minister výstavby a regionálneho rozvoja schválil minulý piatok príspevky na podporu činnosti euroregiónov.
Regionálny rozvoj 24-09-2007

Cieľ 3: Komisia dáva zelenú prvým cezhraničným programom

21. septembra 2007 schválila EK balík prvých štyroch cezhraničných programov novej kohéznej politiky pre regióny Nemecka, Holandska, Belgicka, Rakúska, Talianska, Spojeného kráľovstva a Írska. Komisiu v najbližších mesiacoch čaká ešte posúdenie vyše 50 programov, v ktorých sú angažované všetky členské krajiny.
Regionálny rozvoj 23-08-2007

Cieľ 3: región poľsko-slovenského programu rozšírený

Pre slovenských žiadateľov sa oproti minulosti nič nemení. Naďalej sa do cezhraničného programu zapojí Žilinský a Prešovský kraj. Poliaci pridali štyri okresy: Osvienčim, Pszczyńsk a oba rzeszowské.
Regionálny rozvoj 27-07-2007

Cezhraničné programy zaslané do Bruselu

MVRR informovalo o verziách operačných programoch pre cezhraničnú spoluprácu (CBC) pre rakúsku, českú a maďarskú hranicu, ktoré odišli na schválenie EK.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Samosprávne kraje začínajú akceptovať euroregióny

Po Košickom samosprávnom kraji (2002) sa stal aj Prešovský samosprávny kraj v apríli 2007 členom euroregionálneho združenia a vstúpil do Euroregiónu Tatry.
Regionálny rozvoj 24-05-2007

MVRR: Výzva na projekty pre zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce

Do 1. júna môžu predkladať tohto roku euroregióny nové projekty zamerané na zlepšenie cezhraničnej spolupráce, hľadanie partnerov a prehlbovanie spolupráce s krajmi a rozvojovými agentúrami.
Regionálny rozvoj 04-04-2007

Pokračovanie podpory pre euroregióny dostalo zelenú

Vláda sa rozhodla pokračovať vo vládnom programe orientovanom na rozvoj cezhraničnej spolupráce a zlepšovanie vzťahov prihraničných regiónov.
Regionálny rozvoj 26-03-2007

Euroregióny plánuje MVRR podporovať aj naďalej

Rezort výstavby považuje vládny program určený euroregiónom za efektívny a navrhuje v ňom pokračovať aj v ďalších rokoch.
Regionálny rozvoj 14-02-2007

Programy cieľa 3: Európska územná spolupráca

Tretí cieľ novej kohéznej politiky EÚ pokrýva hlavne cezhraničnú spoluprácu regiónov a nahrádza pôvodnú iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Slovensko na 5 cezhraničných programov získalo na ďalších 7 rokov viac ako 206 mil. eur.
Regionálny rozvoj 13-09-2006

Nový predseda medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu

Vláda schválila nového predsedu medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu s okolitými krajinami. Vladimír Čečot, štátny tajomník MV SR vystriedal bývalého štátneho tajomníka vnútra, Martina Pada a predchádzajúceho štátneho tajomníka výstavby a regionálneho rozvoja, Zsolta Lukáča.
Regionálny rozvoj 09-08-2006

Nové europrojekty na slovensko-rakúskej hranici vďaka INTERREGu IIIA

Aj v tomto roku sa schvaľovali prostriedky podporujúce cezhraničnú spoluprácu v rámci hraníc Slovenska. V júni 2006 "Spoločný riadiaci výbor“ programu INTERREG IIIA Rakúsko – SR posúdil a schválil odporúčané projekty, ktoré boli podané začiatkom roka.
Regionálny rozvoj 20-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných procesoch (SK)

Pre Slovensko, ktorého všetky administratívno-správne regióny môžeme považovať za prihraničné, keďže každý z nich leží v určitej svojej časti na štátnej hranici, je veľmi dôležité poznať, aká je situácia v pohraničných územiach a aké sú podoby, resp. možnosti cezhraničnej regionálnej spolupráce.
Regionálny rozvoj 26-06-2006

Košice zasa v Karpatskom euroregióne

Medziregionálne združenie Karpatský euroregión na Slovensku reprezentuje jeho národná časť, Karpatský euroregión Slovensko s viacsektorovou členskou základňou (regióny, mestá, obce, školy a súkromný sektor). Mesto Košice plánuje do neho vstúpiť.
Regionálny rozvoj 02-05-2006

Maďarsko-slovenská výstava Gömör Expo – podujatia Euroregiónu Rimavy- Slanej

Cezhraničná regionálna spolupráca medzi Maďarskou a Slovenskou republikou je každoročne podporovaná výstavou, ktorá sa koná v maďarskom Putnoku. Tento rok, v dňoch 28.apríla až 1. mája 2006, sa konal už jej siedmy ročník.
Regionálny rozvoj 05-04-2006

Región Karpaty sa premenoval na Karpatský euroregión Slovensko

V utorok 28. marca 2006 bolo riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Regiónu Karpaty, združenia právnických osôb reprezentujúceho slovenskú časť Karpatského euroregiónu.
Podnikanie 13-06-2005

Posilňovanie cezhraničnej spolupráce

Článok sumarizuje systém podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005-2006, ktorého cieľom je zabezpečenie rastu kohézie na celom území únie.